Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Extra Boprisindikator 1-15 juni 2020

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar under första halvan av juni på en uppgång av priserna på 2,4 procent (2,1 procent säsongsrensat). Detta innebär att mer än hälften av tappet som syntes i bostadspriserna under mars och april nu återhämtats under maj och juni. Omsättningen däremot ligger ungefär 30 procent lägre än vad som uppmättes under 1-15 juni 2019 men har stigit något jämfört med förgående månad.

Nästa siffra från Valueguard publiceras onsdagen den 17 juni kl. 06.00 och visar prisutvecklingen under maj.

Prisutvecklingen kommande månader
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm kommun under första halvan av juni visar på en fortsatt prisuppgång. Det återstår dock att se om prisuppgången står sig månaden ut men det är ändå ett viktigt tecken. Köparna verkar ta fasta på de positiva signalerna om att smittspridningen nått kulmen vilket för nuvarande verkar väga tyngre än riskerna som finns på arbetsmarknaden. Samtidigt har aktiemarknaden utvecklats positivt vilket åtminstone tagit bort ett orosmoment för hushållen. Blickar man framåt så är prisutvecklingen under sommarmånaderna vanligtvis svagare vilket troligtvis kommer vara fallet även denna sommar. I höst däremot, väntar vi oss en fortsatt återhämtning av bostadspriserna.

– Bostadsmarknaden i Stockholm visar på oväntad styrka. Bostadsrättspriserna i Stockholms kommun stiger för andra månaden i rad och i accelererande takt dock under fallande omsättning. Om och hur detta är relaterat till Coronapandemin återstår att se. Det är dock tydligt att de svenska hushållen har en förhållandevis avslappnad inställning till riskerna, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.