Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Extra Boprisindikator 1-15 maj 2020

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på en stabilisering av priserna under första halvan av maj (-0,3 % m/m/+0,5 % m/m säsongsrensat). Detta efter att banken sett en nedgång i priserna på närmare 6 % sedan Covid-19s början. Omsättningen däremot sjönk markant efter att under hela 2020 varit betydligt högre relativt tidigare år (maj 2019 avser första 15 dagarna).

Nästa siffra från Valueguard publiceras tisdagen den 19e maj kl. 06.00 och visar prisutvecklingen under april.Prisutvecklingen kommande månader

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm kommun under första halvan av maj visar oväntat på en preliminär stabilisering efter ett fall med knappt 6 % under mars och april. Det är positivt att se detta gröna skott, som kommer efter massiva insatser från regering och myndigheter. Dessutom syns nu en fallande trend i antal varsel och samtidigt har risksentimentet vänt i positiv riktning på aktie- och kreditmarknaderna.

–  Att Boprisindikatorn indikerar en stabilisering är positivt då vi väntade oss en fortsatt nedgång likt det förlopp vi såg under 2017. Sedan återstår det såklart att se om stabiliseringen står sig månaden ut eller om det endast var ett tillfälligt grönt skott, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.