Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Få svenskar oroar sig för sjunkande bopriser

Sju av tio svenskar som äger sin bostad tror att priserna i det egna området kommer att fortsätta att öka eller ligga still under det kommande året, och bara 6 procent är oroliga för att priset på den egna bostaden ska sjunka.

YouGov har på uppdrag av Danske Bank intervjuat ett representativt urval av 5 040 vuxna svenskar från 18 år och uppåt om deras ekonomi. De tillfrågade har bland annat fått svara på frågor om sin pension, sitt sparande och boende.

– Förvånansvärt få oroar sig för att bostadspriserna ska fortsätta sjunka. Med tanke på hur låg omsättningen på bostadsmarknaden är och hur stort utbud av osåld nyproduktion det finns i storstadsområdena, är risken stor att priserna sjunker ytterligare i höst, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank Sverige.

I de tre storstadsområdena följer stockholmarna prisutvecklingen på den egna bostaden flitigast. Hela två av fem stockholmare följer frekvent hur priserna utvecklas, vilket är dubbelt så många som i norra Sverige där bara en av fem intresserar sig för prisutvecklingen. Det är också stockholmarna som är mest oroliga för att bostadspriserna ska sjunka. Högre bostadspriser och betydligt större bolån är sannolikt förklaringen till varför stockholmarna intresserar och oroar sig mer för utvecklingen på bostadsmarknaden.

Få oroar sig för bolåneräntan
I drygt tre år har Sverige haft en styrränta som varit negativ. Det har bland annat fått som följd att boräntorna sjunkit till nivåer som nu är historiskt låga. Trots att det mesta talar för att boräntorna har nått botten – eller åtminstone är mycket nära – är få svenskar oroliga för högre räntor. Enligt undersökningen är det bara 9 procent som oroar sig för en ränteuppgång. Mest oroliga är göteborgarna.
– Boräntorna har varit extremt låga i åratal, och gång på gång har Riksbankens första räntehöjning skjutits på framtiden. Många bolånetagare har vant sig vid låga räntor men det kan vara en farlig inställning, särskilt för högt belånade storstadsbor. Att passa på att amortera och spara till en räntebuffert är viktigt, säger Maria Landeborn.

Det låga ränteläget har också inneburit att allt färre väljer att binda boräntan, ett problem som bland annat uppmärksammats av Riksbankens Stefan Ingves.
– Historiskt har det väldigt sällan lönat sig att binda boräntan, men då ska man ha i minne att räntorna har sjunkit i tre decennier. Det är inte alls säkert att det kommer att vara en lika dålig affär med bunden ränta framöver. Men framför allt tycker jag att man ska fundera på hur stora marginaler man har i ekonomin och om man är orolig för stigande räntor. I så fall kan bunden boränta vara ett alternativ för att sova bättre på natten. Ett annat sätt att öka motståndskraften är genom sparande, säger Maria Landeborn.

Sparekonomen Maria Landeborns bästa råd till dig som har stora bolån:
• Passa på att amortera när räntorna är låga
• Låtsas att räntan är 4 procent och spara det som blir över till en räntebuffert
• Är du orolig över stigande räntor, överväg att binda boräntan

 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden
16 mars-1 april 2018 har sammanlagt 5 040 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år+.