Få svenskar tror att de kan bli rika

Svenskarnas definition av rikedom varierar ganska kraftigt. Majoriteten tycker att rikedom är lika med att inte behöva oroa sig för sin privatekonomi. Hälften anser att rikedom är lika med att leva livet som man vill eller att man är ekonomiskt oberoende. Det framgår i en färsk undersökning om svenskarnas ekonomi.

Yougov har på uppdrag av Danske Bank intervjuat ett representativt urval med 5040 vuxna svenskar från 18 år och äldre om deras ekonomi. De tillfrågade har bland annat fått svara på frågor om sin pension, sparande och boende.

Mest optimistiska om sina chanser att bli rika är de yngsta i åldersgruppen 18-24 år, där nästan tre av tio (28%) tror att de kommer att bli rika. Efter 55 års ålder är det bara 5 procent som fortfarande bedömer att det är möjligt. Samtidigt är det flest äldre, över 65 år som anser att de redan är rika. En sjättedel (16%) av alla svenskar över 65 år tycker själva att de är rika.


Maria Landeborn, Sparekonom på Danske Bank

– Störst är optimismen bland unga vilket är naturligt med tanke på att de har framtiden för sig. Men det gäller också att ta vara på de möjligheter som finns för att skapa en god ekonomi. Man kan exempelvis investera i en utbildning eftersom det ger en större chans att få ett välbetalt jobb. Ränta på ränta-effekten gör att den som börjar spara tidigt också har en större chans att få ihop ett stort sparkapital. Det i sin tur innebär större möjlighet att leva ett rikt liv i dubbel bemärkelse, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank Sverige.

Bara 14 procent av Sveriges befolkning ser att de har möjlighet att bli rik någon gång i livet. Hälften (48%) säger rent ut att de i mycket liten utsträckning eller inte alls tror att de någonsin kommer att bli rika. Av kvinnorna bedömer endast 12 procent att de kommer att bli rika någon gång i livet medan 17 procent av männen tror att det har en god chans.

– Som kvinna är det extra viktigt att vara ekonomiskt medveten. Generellt har kvinnor fortfarande lägre inkomst än männen och stannar i större utsträckning hemma med barn, vårdar sjuka barn och går ned i arbetstid och det påverkar både möjligheten att spara och den framtida pensionen. Undersökningar visar också att många kvinnor ser ekonomin som ett hinder att separera från sin partner, vilket går att undvika genom att ha ett eget sparande. Det ökar också chansen att faktiskt bli rik, säger Maria Landeborn.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov. Under perioden 16 mars-1 april 2018 har sammanlagt 5 040 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor från 18 år och uppåt.