”Fastighetsbranschen i Sverige ligger långt fram med sitt hållbarhetsarbete”

Henrik Dahlgren är expert på fastighetssektorn och är en av de analytiker som varit med och tagit fram Danske Banks Sustainability report 2017. Syftet med rapporten är att erbjuda ett verktyg för de större investerare som vill ha djupare förståelse kring hur de börsnoterade svenska bolagen arbetar med hållbarhet. I rapporten har Henrik ansvarat för kartläggningen av risker och möjligheter kopplat till hållbarhet som kännetecknar några av börsbolagen i just fastighetsbranschen.

Fastighetsbranschen står för en relativt stor andel av den totala energiförbrukningen i Sverige och har därmed stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle genom att arbeta fokuserat med energibesparingar. Henrik bedömer också att branschen har kommit långt i arbetet med hållbarhet jämfört med andra branscher, mycket beroende på att bolagen ofta får en tydlig ekonomisk utväxling av energieffektivisering. I botten ligger en allt större efterfråga och betalningsvilja för klimatcertifierade fastigheter, så kallade ”gröna ytor”, både bland företag och privatpersoner. Något Henrik tror bara kommer att öka. I podden berättar Henrik mer om vad man ska titta på när man värderar de börsnoterade fastighetsbolagens framtida lönsamhet och vem som blir framtidens vinnare och förlorare.

För att ta del av Sustainability report 2017 i sin helhet, vänligen kontakta Christer Beckard, aktiechef Danske Bank Sverige.