Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Fin rapport från H&M

H&M och Karl-Johan Persson har idag på morgonen släppt en rapport som faktiskt innehåller gott om tecken på att bolaget är på rätt väg, men efter en uppgång på 50 procent sedan årsskiftet är en hel del redan inprisat i aktiekursen. Dagens kursreaktion är trots allt rätt oviktig.

Lönsamheten lyfter tack vare mindre reor
Det har funnits en oro att förväntningarna var högt ställda på H&Ms rapport, men den överträffar faktiskt estimaten och bekräftar bilden av att bolaget gör något rätt. Det är inte längre bara försäljningen som ökar, utan även lönsamheten lyfter. Marginalen under kvartalet blev 8 procent, vilket är högre än vad marknaden väntat sig.

En annan positiv faktor är att man säljer mer av fullpriskollektionen och tvingas rea mindre än tidigare. Det tyder på att H&M har lyckats bättre med att pricka rådande trender i sina kollektioner, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet.

Olönsamma butiker släcks ner och online växer
H&M fortsätter att stänga olönsamma butiker, samtidigt som försäljningen online växer med 25 procent i lokal valuta. Även det är positivt och i linje med vad marknaden har efterfrågat. Försäljningen i USA, som är H&Ms näst största marknad, ökar med 19 procent i lokal valuta. Under samma kvartal för ett år sedan minskade försäljningen på den amerikanska marknaden med 10 procent på grund av logistikproblem.

Och orosmolnen då?
Fortfarande är det ett faktum att H&M verkar på en tuff marknad där konsumtion flyttar från butik till online. Risken finns även att ”Greta-effekten” får konsumenterna att bli mer återhållsamma när det gäller shopping, och i högre grad börjar välja begagnat och plagg som håller länge.

En annan liten varningsflagga är det faktum att H&M är återhållsamma när det gäller att guida för fortsatt minskade reor framöver. Man bedömer också att externa faktorer som t ex en starkare dollar kommer att utgöra en fortsatt motvind. Trots att bolaget redan tagit stora kostnader för investeringar i digitalt erbjudande och logistik de senaste åren, så väntar man sig att behöva fortsätta investera för att hålla sig a jour med utvecklingen på marknaden och inte riskera att halka efter igen.

Därför är dagens kursreaktion oviktig
Inräknat dagens kursreaktion där aktien efter ett par timmars handel stigit runt 7 procent, så har H&M stigit nästan 60 procent sedan årsskiftet. Men vad gäller kursreaktionen idag är den trots allt rätt oviktig. Det faktum att H&M visar tecken på att vara på rätt väg är mycket mer betydelsefullt i ett längre perspektiv, eftersom aktien är en del i många sparares portföljer och dessutom finns i de flesta Sverigefonder.