Finns det några glada pensionärer?

Vi passade på att fråga 820 personer mellan 18 och 65 vad de tror om framtiden. Idén med att arbeta längre har stöd hos hälften av de tillfrågade som kan tänka sig att gå i pension mellan 65 och 69 år. Endast 17% vill gå i förtid och 10% vill arbeta efter 70.

Pessimismen är stor när det gäller den egna ekonomin och hälften tror att man kommer få det sämre än tidigare generationer.  Hela 63% tror att den egna ekonomin kommer försämras jämfört med idag. Trots detta så säger sig 52% inte spara tillräckligt till pensionen och 16% vet inte riktigt hur det ser ut. Men livet som pensionär lockar trots den negativa profetian och fler än hälften av våra tillfrågade ser fram emot sin pension.

 Funderar du på vad du behöver spara för att behålla din livsstil? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att få koll på ekonomin både idag och för din framtida pension. www.danskebank.se