Fintech: Trendspaning 2021

Sverige är innovativt starka inom Fintech, med många spännande företag som driver på utvecklingen av nya lösningar och trender. Stefan Granlund, Fintech-ansvarig hos Danske Bank Sverige, trendspanar inför 2021.

2:a generationens Open Banking

2020 har präglats av banker som fokuserat på att vara uppdaterade enligt direktivet PSD2, som trädde i kraft under 2018. Syftet med PSD2 är att utveckla marknaden för e-betalningar, och skapa ökad säkerhet och effektivitet kring betalningar online.

2021 kommer att vara året då bankerna börjar titta på nya samarbetsmöjligheter med hjälp av open banking. Detta öppnar upp stora möjligheter för Fintechbolag som specialiserar sig på att skapa kopplingar mot banker. Detta kommer också att medföra ännu mer intensivt samarbete mellan Fintech och banker.

Instant cross-border payments

Ett av de kanske mest eftersatta områdena inom banking kommer äntligen att se en positiv förändring. Inom B2B blir sättet man gör affärer på allt mer globaliserat. Vi ser att möjligheten att genomföra internationella betalningar i realtid inte bara minskar risk för exempelvis valutaändringar, utan förbättrar även möjligheten att genomföra affärer utomlands avsevärt. Allt fler aktörer kommer att rikta sitt fokus mot detta område under 2021. Vi ser att försök pågår på många håll, och för varje dag är vi närmare en värld där en betalning till andra sidan jorden kan ske i realtid.

Banking-as-a-Service

I takt med att vi ser fler neobanker (en neobank innebär en digital bank utan fysiska kontor, ofta styrt från en mobilapp) samt stora företag med många kunder tillhandahålla finansiella tjänster, så växer behovet av aktörer som tillhandahåller ramverk och infrastruktur för att komma igång snabbare än den ledtid vi hittills har sett.

Läs fler artiklar om Fintech här: