Trots covid-19 och bistrare klimat – Fintechbranschen blomstrar

Fintech är en förkortning av Financial Technology, och innebär den senaste teknologin inom finansvärlden med företag som är specialiserade på att sy ihop finansiella tjänster med innovativ teknik. Över hela världen har intresset för fintech ökat kraftigt och i Sverige är intresset extra starkt. Stockholm är idag en av Europas största fintech-hubbar där jättar som Klarna och iZettle först såg dagens ljus.

Trots ett bistrare klimat med de utmaningar som covid-19 har inneburit för företag över hela världen, så blomstrar fintech. Nedan listar vi några framgångsfaktorer:

Social distansering

När social distansering ökar alltmer, och förmodligen kommer vara av stor betydelse framöver, ökar värdet av digitala tjänster och lösningar ännu mer än tidigare.

Förändrade arbets- och anställningssätt

Gig-ekonomi har redan innan pandemin förväntats öka, och ökningen späs nu på av covid-19. När fler människor arbetar på uppdragsbasis ökar behovet av smarta fintech-lösningar.

Digital mognad hos de stora bankerna

Bankernas behov av större digital mognad och behov av att effektivisera interna processer öppnar upp för samarbeten och potentiella investeringar.

Modernare lagstiftning

Fintech som bransch är betydligt mer mogen ur ett regulatoriskt perspektiv än för bara några år sedan, vilket skapar goda förutsättningar för samarbeten med banker.

Förändrade användarbeteenden hos kunderna

Kundernas användarbeteenden i det dagliga livet (exempelvis streamingtjänster, e-handel osv) bygger en förväntansbild på banker och finansiella institut som tvingar fram en snabbare innovationstakt än tidigare.

Du vet väl att Danske Bank arbetar aktivt med att stötta nordiska startups? Läs mer på plattformen The Hub. För andra spännande artiklar om startup och innovation, klicka här.