https://youtu.be/0WRUfNDPMWE

Fokus på Europa – European Summit

Institutionella kunder till Danske Banks fondbolag Danske Invest samlades under slutet av förra veckan i Köpenhamn för att lyssna till experter på temat makroekonomi i Europa. Viktiga frågeställningar gällande framtiden för eurozonen, ECBs penningpolitik samt hur ett potentiellt handelskrig kan drabba Europa diskuterades. Det var också ett stort fokus på hållbara investeringar som har blivit ett allt viktigare kriterium vid investeringar i Europa.

Ulrika Hasselgren, head of Sustainability and Impact Investing Danske Bank, ger sin syn på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar: “Det viktiga är inte de fina rapporter som produceras i ökande grad runt hållbarhet – även om det är bra att fokus riktas mot frågan – utan det som är viktigt på riktigt är vilken typ av förändring vi lyckas åstadkomma och vad det gemensamma resultatet av våra ansträngningar blir i slutändan.”