Fördelar med jämställda styrelser är inte en myt – det är ett faktum

Att jämställda styrelser leder till bättre beslut, ökad tillväxt och högre lönsamhet är inte en myt, det är ett faktum. Trots det är andelen kvinnor i styrelserummen fortfarande alldeles för låg. Nu stöttar Danske Bank initiativet ”100-listan” för att bidra till förändring.  

För att ett företag ska bli framgångsrikt behöver sammansättningen i styrelserummen återspegla det samhälle som företaget är en del av. Det finns därför all anledning att börja arbeta mer aktivt för en jämnare fördelning. Att det finns kvinnor både i bolagsstyrelser och på ledande positioner är en fråga för ökad tillväxt och ett mera lönsamt näringsliv. Det handlar inte om rättvisa utan om affärsnytta.

Danske Bank har valt att stötta initiativet 100-listan som bland annat Handelskammaren i Jönköping och Västsvenska Handelskammaren driver. Syftet med 100-listan är att ta fram en lista med kvinnor som har kompetens och stor erfarenhet från styrelsearbete i företag i respektive län. Detta för en ökad tillväxt och utveckling samt konkurrenskraft för länets företag, men också en större chans för företag att åstadkomma en förändring på riktigt.