Företag, sammanslutningar och stiftelser behöver skaffa en LEI-kod

Innan den 3 januari behöver du skaffa en LEI-kod (Legal Entity Identifier) till ditt företag, din sammanslutning eller din stiftelse om du i företagets namn handlar med värdepapper eller derivat (inklusive terminsaffärer) som kan handlas med på börser eller andra finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Detta kan till exempel vara välkända börser som Nasdaq Stockholm eller mindre handelsplatser som First North. För handel med endast icke-börsnoterade fonder behövs ingen LEI-kod.

Företaget, sammanslutningen eller stiftelsen behöver i samband med MiFID II skaffa LEI-koden senast den 3 januari 2018. Detta gäller även när din bank handlar åt dig.

Har du inte skaffat en LEI-kod den 3 januari kommer företaget, sammanslutningen eller stiftelsen inte längre kunna handla med värdepapper som kan handlas med på handelsplatser i Europa – oavsett vilken bankplattform du använder – och Dansk Bank kommer inte att kunna handla åt dig.

Om du dock enbart vill handla i värdepapper eller derivat som enbart kan handlas med på handelsplatser utanför Europa kan du fortsätta att göra detta utan LEI-kod.

Hur skaffar du en LEI-kod?

1. Välj en auktoriserad återförsäljare av LEI-koder.
2. Registrera din information på försäljarens hemsida.
3. Förutsatt att du anger ditt organisationsnummer vid köpet av koden, mottar Danske Bank den automatiskt.
4. Betala för registreringen. Priset anges på LEI-försäljarens hemsida.
5. LEI-återförsäljaren godkänner din information.
6. Glöm inte att du måste förnya LEI-koden varje år.

Läs mer om LEI-koder här.