Fortsatt framgång för Danske Bank

Danske Bank fortsätter sin expansion på den svenska marknaden. De första sex månaderna i år levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 3 291 mkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 15 procent jämfört med samma period förra året. Det ökade ränte- och provisionsnettot är främst relaterat till en hög affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet. Utlåningsvolymen ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år och trots ett utmanande marknadsläge med minusräntor ökade inlåningsvolymen med 22 procent. Kostnaderna ökade med 7 procent under perioden, vilket främst är kopplat till bankens tillväxt och nya regelverk. Kreditförlusterna under perioden var positiva vilket är ett resultat av att återvinningar översteg kreditreserveringar.

– När jag summerar det första halvåret konstaterar jag med glädje att vi fortsätter vår starka tillväxtresa. Både in- och utlåningsvolymerna ökade och många nya kunder har kommit till oss. I juni fick vi Finansinspektionens tillstånd att starta bostadsinstitutet Danske Hypotek, ett välkommet tillskott i vår bankfamilj som på sikt kommer att gynna våra kunder. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande till såväl våra privatkunder som till våra företagskunder, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.