Från fallande marknad till kollaps – pappersproduktion i fritt fall

COVID-19 pandemin har slagit stenhårt mot de nordiska pap­persproducenterna. Efterfrågan på tryckpapper – papper för dagstidningar, direktreklam, veckotidningar och trycksa­ker – har kollapsat. I april och maj minskade efterfrågan på tryckpapper i Europa med hela 35 procent jämfört med samma period förra året.

– Pappersbruken har den senaste tiden utnyttjat cirka 70 procent av sin kapacitet och det är såklart inte en hållbar situation. Med fortsatt digitaliseringstrend och vikande efterfrågan under Corona-pandemin blöder pappersproducenterna och tvingas nu till stora omställningar, säger Johan Freij, affärsområdeschef för Skog & lantbruk på Danske Bank Sverige.

Nyligen meddelade SCA att pappersenheten vid Ortviken läggs ner vid årsskiftet. Stora Ensos bruk i Oulu och UPMs pappersbruk i Kaipiola läggs också ner samtidigt. Sammantaget minskar produktionskapaciteten av tryckpapper med ca 2,6 miljoner ton eller hela 24 % av Nordens totala kapacitet. Det betyder att ca 1500 – 2000 arbetstillfällen i norra Sverige och Finland kan gå förlorade.

– Vi ska komma ihåg att de bolag som nu genomför föränd­ringar ser att det finns andra investeringsalternativ som ger en bättre avkastning och framtid. Vi bedömer att möjligheterna i skogsindustrin, med förädling av förnyelsebar träråvara, är mycket stora framöver. Här fasas gamla produkter ut och nya kommer istället. På längre sikt är det ändå en positiv förändring för skogsbolagen och skogsägarna, beskriver Johan Freij i Danske Bank Skog och Ekonomi.

Hela nyhetsbrevet Skog och Ekonomi från Danske Bank hittar du HÄR

Den 7 september kl 19.00 arrangerar Danske Bank ett webinar med de viktigaste nyheterna från Skog & Ekonomi. Delta ”live” eller kolla inspelningen som publiceras på samma webbplats. LÄNK