Frostnätter att vänta för företagen: stigande räntor och högsta inflationen sedan 1991

Inflationen skenar och landade i april på 6,4 procent, vilket är den högsta noteringen sedan 1991. Det får stor påverkan på de företag som inte täcka upp prisökningarna med höjda priser mot kunderna. I ett försök att få ner inflationen höjde Riksbanken räntan betydligt tidigare än man tidigare prognostiserat och för första gången sedan 2014 har vi nu plusräntor. Danske Banks prognos är att Riksbanken höjer styrräntan med ytterligare 50 punkter i juni – något som får påverkan på både hushåll och företag. 

För bolag som är på export/importmarknaden behövs en valutastrategi. Det kanske är läge att valutasäkra affärerna? Likaså se över finansiering, distribution, går det att ta ut mer i kundled? 

Men, svenska bolag är generellt sett solida. Och rustar man sig nu klarar man kommande utmanande år.

Lyssna till Anders Gullesjö, chef företagsmarknaden hos Danske Bank i Sverige.

Relaterade artiklar:
Stor osäkerhet på företagsmarknaden – större än under pandemin
Valutastrategi – Hur jobbar ditt företag med valutasäkring

Läs mer om Danske Bank för företag här.