Fyra snabba frågor om finansministerns reviderade tillväxtprognos

Var det ett väntat besked?
Nja, jag tror de flesta andra bedömare hade räknat med en viss nedrevidering av tillväxtutsikterna, det är i alla fall så vi själva resonerar mot bakgrund av att bostadsmarknaden nu försvagas.

Vad är anledningen till att regeringen skriver ner prognosen för i år?
Det beror på att man reviderat upp BNP-nivån för 2014-2016, medan prognosen för 2017 de facto ligger still. Trots att man alltså gjort en positiv justering 2014-2016, dvs att ekonomin varit starkare än man tidigare trott, så blir ju effekten då att tillväxten varit lägre. Hur det faktiskt blir med tillväxten 2017 återstår dock att se, vi har inte fått de siffrorna än. Och även de kommer förstås att revideras.

Hur ser du på att tillväxtprognosen för 2018 revideras upp?
Det är lite märkligt. Magdalena Andersson hänvisade till den starka internationella konjunkturen och att man reviderat upp exporten, men i prognosen är det snarare en starkare investeringsutveckling som är orsaken till uppjusteringen. Jag tror att fallande bostadspriser kommer att ha en klart dämpande effekt på bostadsbyggandet och kanske även på privat konsumtion. Finansministern talade snarare om att konsumtionen kunde bli starkare. Jag får inte riktigt ihop resonemanget med riskerna förknippade på bostadsmarknaden.

Finansministern presenterade även en analys av bostadsmarknaden, en marknad där priserna fallit tillbaka de senaste månaderna. Här menar hon dock att det finns underliggande faktorer som talar för en robust efterfrågeutveckling. Delar du hennes uppfattning?
Nej. Priserna kan nog fortsätta falla ytterligare en bit, även om jag håller med om att arbetsmarknaden och inkomstutvecklingen är stark och att hushållen har ett högt sparande och en stark balansräkning. Men i nuläget finns ingen uppenbar stimulans som snabbt kan få tillbaka köparna. Jag tänker på att Riksbanken drar tillbaka sina stödköp av statsobligationer, att FI kommer att införa sitt extra amorteringskrav, att det kommer ett stort utbud av nybyggda bostadsrätter och att bankerna i ett sådant här läge blir försiktigare med kreditgivningen. Så småningom kommer förstås priserna att stabiliseras om inte arbetsmarknaden försämras rejält eller det sker någon stor oväntad störning i de ekonomiska utsikterna. Men när den stabiliseringen sker är ytterst osäkert.