Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Geopolitik och kvartalsrapporter i fokus

Förra veckan var dyster ur ett europeiskt perspektiv. Svaga inköpschefsindex tyngde den tyska ekonomin och i verkstadssektorn kom flera vinstvarningar. Trots orosmolnen har både ett globalt aktieindex och Stockholmsbörsen stigit drygt 1 procent under tredje kvartalet.

Riksrättsprocess mot Trump riskerar öka hans väljarstöd
Årets tredje kvartal har präglats av politisk oro och av allt att döma kommer det fjärde kvartalet att fortsätta i samma anda. Handelskriget väntas förbli den tyngsta punkten på den geopolitiska agendan, men långtifrån den enda. I USA försöker demokraterna nu ställa Donald Trump inför riksrätt för att inför det förra valet ha försökt få Ukrainas president att gräva fram material om en politisk motståndare, Joe Biden, i utbyte mot militärt stöd. Det är mycket möjligt att förslaget får bifall i representanthuset eftersom det styrs av demokraterna. Det går i så fall vidare till Senaten som styrs av republikaner, men att de ska döma sin egen president till riksrätt är betydligt mer tveksamt. Risken finns att processen i slutänden istället kommer att gynna Donald Trump eftersom han kan använda den som ännu ett exempel på att det pågår en häxjakt på honom, vilket kan piska upp stödet bland hans egna väljare.

Under oktober finns inplanerade handelssamtal mellan USA och Kina och det finns förstås en chans att de leder till någon form av delöverenskommelse. Till exempel kan det innebära att Kina åtar sig att importera en viss mängd spannmål från USA, i utbyte mot att en del av de planerade tullhöjningarna skjuts upp. Att reglera frågor som gäller patentskydd och immateriella rättigheter är dock betydligt svårare, vilket betyder att teknikbolagen sannolikt får leva med osäkerheten.

Osäkerheten sätter spår i tillväxt och resultat
Handelskrig, Brexit och allmän osäkerhet om vart konjunkturen är på väg gör allt större avtryck i den europeiska ekonomin. Förra veckans tyska inköpschefsindex bjöd på en riktig kalldusch när sentimentet i industrin sjönk till den lägsta nivån sedan 2009. Dessutom syntes tecken på att även tjänstesektorn börjar påverkas negativt, vilket skapar oro för att svagheten i industrin håller på att spilla över på konsumenterna.

Redan innan rapportsäsongen har startat finns tecken på att inbromsningen gradvis slår igenom i bolagens resultat. Handelstullarna sätter press på marginalerna, och osäkerheten tynger utsikterna. I både Finland, Tyskland och USA har det kommit vinstvarningar från stål- och industribolag vilket dragit med sig svenska exportbolag ner på börsen. Även fraktbolaget Fedex, som brukar vara en god konjunkturindikator, har vinstvarnat för Q3.

I samband med rapporterna för tredje kvartalet väntas analytikerna också börja blicka in i nästa år. Den förväntade vinsttillväxten i USA och Europa är fortfarande närmare tio procent för 2020, men vi väntar oss att den kommer att börja revideras ner i samband med Q3-rapporterna.

Trots konjunkturoron rekommenderar vi en liten övervikt i aktier med fokus på stabila utdelningsbolag. USA är den region som väntas stå emot effekterna av handelskriget bäst.

Veckans agenda: tecken på lågkonjunktur?
I Europa publiceras inflationssiffror under veckan. I USA släpps ISM-index samt definitiva siffror över inköpschefsindex i september. Dessutom väntar den amerikanska arbetsmarknadsrapporten på fredag, då arbetslöshet och löneökningar presenteras. Tecken på stigande arbetslöshet skulle vara negativt eftersom det ökar oron för en lågkonjunktur. För tillfället bedömer vi att risken för en lågkonjunktur i USA de närmaste tolv månaderna är 30 procent.