Louis Landeman
Louis Landeman
Kreditanalyschef, Danske Bank Sverige

Glödhet marknad för företagsobligationer

Den svenska marknaden för företagsobligationer är just nu glödhet. Marknaden gynnas av centralbankernas expansiva penningpolitik. I Sverige har Riksbankens köp av obligationer ökat kraftigt i samband med Covid-19. Det är delvis tack vare dessa köp som ränteläget är fortsatt fördelaktigt för bolag som vill låna pengar på marknaden.

Under det första kvartalet i år ökade volymen nyutgivna företagsobligationer med 30 procent på årsbasis till 51 miljarder kronor. Den snabba ökningstakten jämfört med förra året beror delvis på den inbromsning som skedde på marknaden i samband med börsturbulensen under första kvartalet 2020.

Bland de bolag som gett ut störst volymer obligationer på den svenska marknaden hittills i år kan nämnas Scania, Klövern och Vasakronan. Speciellt hög har aktiviteten varit bland företag med högre kreditrisk, så kallade ”high yield-bolag”. Under det första kvartalet stod high yield-bolagen för närmare en tredjedel av hela den utgivna volymen företagsobligationer, vilket är en ovanligt hög siffra.

De svenska fastighetsbolagen har också fortsatt varit mycket aktiva på kapitalmarknaden. Hittills i år utgör fastighetssektorn mer hälften av den totala volymen som getts ut på den svenska företagsobligationsmarknaden. Jämfört med motsvarande period i fjol ökade fastighetsbolagen sin upplåning av företagsobligationer med mer än 80 procent. Ökningen i obligationer drivs på av flera fastighetsbolags snabba tillväxt. Dessutom har flera bolag passat på att utnyttja de gynnsamma marknadsvillkoren för att refinansiera kommande obligationsförfall.

Trenden mot en ökad andel hållbar finansiering fortsätter på den svenska obligationsmarknaden. Under årets första kvartal utgjorde hållbara obligationer hela 40 procent av hela den utgivna volymen företagsobligationer i svenska kronor. Det kan jämföras med en andel på ca 30 procent under 2020. Den största delen av de hållbara obligationerna utgjordes av gröna obligationer inom fastighetssektorn.

Givet vår tro på fortsatt låga räntor och en gradvis återhämtning av konjunkturen tror vi att den gynnsamma miljön för företagsobligationer kommer att hålla i sig även under det kommande kvartalet.  Ett orosmoln på den annars soliga himlen är eventuella signaler om ett stigande inflationstryck. Om Fed och/eller ECB skulle skicka signaler om en mindre expansiv penningpolitik och minskande obligationsköp skulle det kunna driva upp räntenivåer och öka riskpremierna.

Ta del av hela analysen här.