”Fel insatser – passar inte utsatta småföretagare.”

Günther Mårder, vd Företagarna, ser att om alla företag drar i handbromsen för att minska sina kostnader så skapar det en nedåtgående spiral – för då drar man med sig nästa företag, och nästa. Det behövs en diskussion om samhällskostnaden då företag slås ut, massarbetslöshet och de långsiktiga konsekvenser detta får då många av de som arbetar i de mest utsatta sektorerna har kort arbetslivserfarenhet och här finns även en stor grupp som har svårt att ta sig in på andra delar av arbetsmarknaden. Günter Mårder är djupt bekymrad då han redogör för krisens kort och långsiktiga konsekvenser och hur han ser på framtiden om krisen blir långvarig.