Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Håll ut, nu kommer nya stimulanser

Att tillväxten ser ut att fortsätta försvagas var snabbt bortglömt när både den europeiska och amerikanska centralbanken under förra veckan öppnade upp för nya stimulanser. Vi förväntar oss nu att Fed sänker räntan redan i juli eller september vilket är positivt för börsen.

Tillväxten ser ut att bli lägre…
Inköpschefsindex fortsatte neråt i maj, i såväl Europa som Kina och USA. En överraskning var att det inte bara var industrin i USA som försvagades, utan även servicesektorn. Inköpschefsindex pekar på att USAs ekonomi nu bara växer i en årstakt på cirka 1 procent. Samtidigt förblev den amerikanska räntekurvan inverterad, vilket historiskt varit ett tecken på att en lågkonjunktur är att vänta – så småningom. Även om osäkerheten är förhöjd så förväntar vi oss att ekonomin förblir förhållandevis motståndskraftig och sentimentet stabilt. Det begränsar nedsidan.

… men de stora centralbankerna är redo att agera…
Tecken på svagare tillväxt hade varit negativt för börsen om det inte var för det budskap som kablats ut från de stora centralbankerna den senaste veckan – blir tillväxten svagare, så väntar mer stimulanser. Både amerikanska Fed och europeiska ECB är redo att sänka styrräntorna om det behövs, och vi förväntar oss nu att Fed agerar för första gången redan i juli eller september. Marknaden prisar in att Feds har sänkt räntan åtminstone två gånger redan vid årsskiftet, och att styrräntan sedan sänks ytterligare två gånger under 2020.
Även i Europa bekräftade ECBs Mario Draghi att riskerna framför allt finns på nedsidan, och att ECB är redo att använda alla verktyg som står till förfogande för att hålla ekonomin på fötter. Både nya obligationsköp och räntesänkningar är möjliga framöver.

… vilket gör det mycket svårt för Riksbanken att höja
Svensk ekonomi har redan bromsat in det senaste året till följd av lägre byggande och lägre konsumtion. Svagare tillväxt i omvärlden kommer också att vara en motvind för ett litet exportberoende land som Sverige. Inflationen har dessutom fortsatt komma in under Riksbankens prognoser. Om Riksbanken ändå går tvärs emot andra centralbanker och höjer räntan när andra sänker, skulle det även göra att svenska kronan stärktes. Det får flera effekter. Dels gör det att importpriserna blir lägre vilket sänker inflationen och gör det ännu svårare för Riksbanken att nå sitt mål. Dessutom skulle en starkare krona sänka marginalerna för exportbolagen i ett läge där osäkerheten redan är förhöjd.

Det är helt enkelt svårt att se att den räntehöjning Riksbanken flaggade för vid det senaste räntemötet kommer att bli av. Därmed förblir styrräntan negativ och boräntorna låga under en överskådlig framtid.

Lägre räntor och ett handelsavtal (så småningom) är bränsle för börsen
Nya stimulanser, särskilt från Fed, är positivt för aktier. Då marknaden tog fasta på doften av lägre räntor och ny likviditet förra veckan, så fästes föga vikt vid att handelskonflikten mellan USA och Kina inte kommit närmare en lösning. Vi förväntar oss att handelskriget och svagare tillväxt kommer att orsaka mer turbulens på de finansiella marknaderna, vilket i sin tur kommer att göra USA och Kina mer villiga att förhandla. Därför väntar vi oss också ett handelsavtal innan året är slut.

Kombinationen av räntesänkningar och ett handelsavtal mellan USA och Kina skulle vara en positiv cocktail för börsen, och vi behåller en liten övervikt i aktier. För att stabilisera portföljen i den nuvarande osäkra miljön, så fokuserar vi på utdelningsbolag med egenskaper som låg skuldsättning och stabila intäkter. Vi har därför en övervikt i europeiska aktier där värderingarna är attraktiva och direktavkastningen hela 3,6 procent, vilket är högre än på andra utvecklade marknader.

På veckans agenda
Enligt en tweet från Donald Trump i helgen blir det inga tullar på varor från Mexiko den här veckan. Amerikanska Fed är nu inne i en tyst period inför räntemötet den 18-19 juni, och därför får vi inga fler ledtrådar när det gäller penningpolitiken. På tisdagen släpps NFIB, en amerikansk småbolagsbarometer. Andra viktiga datapunkter i USA är industriproduktion och detaljhandel i maj.

I euroområdet får vi siffror över industriproduktionen i april på torsdag. I Storbritannien drar kampanjerna igång för att hitta en efterträdare till Theresa May. Boris Johnson är favorittippad.
Även i Kina är agendan diger. Här väntar siffror över handelsbalansen som kan ge insyn i hur handelskriget påverkar ekonomin, samt industriproduktion och detaljhandelsförsäljning. Siffrorna väntas fortsätta peka i riktning mot dämpad tillväxt.