Brf Ramselyckan

Hållbara HSB-hus finansieras med gröna lån

HSB Göteborg har tagit det första spadtaget till Brf Ramselyckan, ett nyproduktionsprojekt i Partille utanför Göteborg. Där byggs nu åtta fyravåningshus enligt miljömärkningen Svanen. Hållbarhetstanken genomsyrar allt. Miljöcertifieringen gjorde att projektet kunde finansieras med gröna lån.

Brf Ramselyckan består av 81 bostadsrätter med inflytt hösten 2023. Ramselyckan är en del av det nya området Gökegård med drygt 500 nya bostäder. 

– Hållbarhet är en del av vårt DNA. HSB Göteborg har sedan start arbetat brett med sociala frågor och med att förbättra miljön för våra boende. När vi planerade Brf Ramselyckan var det naturligt att ansöka om grön finansiering. Här spelar bankerna en viktig roll i omställningen, säger Sofia Åstenius, chef för Finans i HSB Göteborg.

Helhetspaket för gröna lån

HSB hade sedan länge samarbetat med Danske Bank i Göteborg kring samfinansieringen av HSB Dela där man hjälper unga in på bostadsmarknaden. Banken tog fram ett helhetspaket för grön finansiering för byggprojektet tillsammans med ett erbjudande om gröna bolån.

– Ränterabatten i gröna lån är ett incitament men samtidigt bara en pusselbit bland många andra. Våra boenden är miljömedvetna och vill bidra till en mer hållbar värld. Att HSB Göteborg fått gröna lån för Brf Ramselyckan blir en bekräftelse på att vi arbetar på rätt sätt och aktivt bidrar till samhället, säger Sofia.

Certifiering är nyckeln

Miljöcertifieringen är nyckeln till de gröna lånen. Förutom Svanen arbetar HSB centralt också med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Enligt interna HSB-mål ska hela HSB ska vara klimatneutralt (nettonoll) 2040.

Bakom certifieringarna ligger flera satsningar för att minska fastigheternas- och de boendes miljöpåverkan. Solceller på taket, bergvärme för uppvärmning och omfattande energieffektiviseringar ingår.

I september 2021 invigde HSB en solcellspark i Strängnäs som ska försörja HSB:s fastigheter med solel. HSB Göteborg har köpt in sig i parken som till en början täcker förbrukningen för hyresfastigheterna. I förlängningen ska solel erbjudas bostadsrättsföreningarna.

– Vid nyproduktion bygger vi in hållbarhet från start. Det är lika viktigt att befintliga bostadsrättsföreningar också kan ställa om. Där arbetar vi med att de som börjat omställningen ska få fler incitament att fortsätta arbeta med hållbarhet, berättar Sofia.

Tre bra tips till andra som vill ansöka om gröna lån:
  • Sätt mål för ert hållbarhetsarbete och gör beräkningar så att ni ser effekterna
  • Gör saker mer synliga genom att mäta t.ex. hur mycket man förbrukar i trappuppgången och hur vädret påverkar energiåtgången
  • Gå igenom certifieringskraven och ta en diskussion med banken om vilka ambitionerna är och hur långt ni har kommit