Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Handelskriget: Det goda, det onda – och skräckscenariot

En ny dag, en ny tweet från Donald Trump – och så var handelskriget igång igen. Den 1 september inför USA nya 10-procentiga tullar på kinesiska varor värda 300 miljarder dollar, och Kina har svarat med att helt stoppa importen av amerikanska jordbruksprodukter.

Eskaleringen innebär att utsikterna för att handelskriget ska få ett slut innan årsskiftet har grusats. Och även om Donald Trump faktiskt skulle vilja sluta ett avtal, är frågan om Kina ens är intresserat längre. Kanske föredrar man vänta ut en ny amerikansk president att förhandla med, som är mer tillmötesgående och mindre nyckfull än Trump.

Vi ser det nu som mest sannolikt att USA och Kina inte kommer att sluta något handelsavtal förrän det amerikanska presidentvalet är över i november 2020. Men vad händer nu? Här är tre möjliga scenarion.

Det goda: Vi får ett handelsavtal före presidentvalet
40% sannolikhet
Trots nya tullar finns tecken på att vita huset inte helt har stängt dörren till ett handelsavtal. Donald Trumps ekonomiska rådgivare, Larry Kudlow, har varit ute och sagt att USA ser fram emot fortsatta förhandlingar i Washington i september, och att Donald Trump kan vara flexibel med storleken på tullarna. Det tyder på att USA fortfarande allra helst vill få ett handelsavtal till stånd – men inte till vilket pris som helst.

Kina har nu slutat att importera jordbruksvaror från USA vilket drabbar de amerikanska bönderna – och hur de röstar kan mycket väl bli avgörande för vem som vinner valet i viktiga svingstater som Ohio och Wisconsin. Om stödet för Donald Trump sjunker till följd av handelskriget, är det möjligt att hans motivation att komma överens med Kina ökar.

Det onda: Handelskriget dras i långbänk, men eskalerar åtminstone inte:
Sannolikhet: 35%
Börsen gillar inte osäkerhet – och det finns tyvärr en risk att osäkerheten kommer att bestå under en lång tid framöver. Det är fullt möjligt att handelskriget kommer att dra ut på tiden till efter presidentvalet i november nästa år, men chansen finns att det åtminstone inte eskalerar ytterligare. Samtidigt som det är negativt för börsen, är lägre räntor och mer stimulanser en motvikt som gynnar aktier.

I takt med att Donald Trump ökat pressen finns en risk att Kinas motivation att lösa konflikten har minskat. Kina kan mycket väl anse att det är mer fördelaktigt att vänta in en ny amerikansk president att förhandla med, istället för att gå Trump till mötes. Den nuvarande situationen med svagare amerikansk tillväxt och en haltande jordbruksexport kan passa Kina fint då den sakta men säkert bör underminera stödet för Trump på hemmaplan.

Donald Trump har ofta refererat till styrkan i ekonomin och börsen för att illustrera sin framgång som president. Ur hans perspektiv kan därför en sviktande tillväxt och skakig börs göra att även han avstår från att trappa upp handelskonflikten ytterligare.

Skräckscenariot: Donald Trump går all in
Sannolikhet: 25%
Det kan tyvärr inte uteslutas att Donald Trump beslutar sig för gå all in, och driva handelskonflikten så långt han kan i förhoppning om att Kina till slut ska ge med sig och acceptera de amerikanska kraven. Hans bedömning kan mycket väl vara att han vinner flest väljare på att vara så hård som möjligt. Det kan betyda att de senaste tullarna på 10 procent höjs till 25 procent, att sanktioner införs mot kinesiska banker som får inskränkt tillgång till dollar, eller att USA startar ett valutakrig med avsikt att försvaga dollarn mot yuanen för att den amerikanska konkurrenskraften.

Det riktigt dåliga scenariot skulle sannolikt kasta världsekonomin in i en recession. Vi tror dessutom att det inte skulle göra Kina mer villiga att förhandla – snarare tvärtom.

Det som talar emot att Donald Trump skulle välja den hårdaste linjen är att en global lågkonjunktur även skulle drabba USA, amerikanska väljare och den amerikanska börsen. Risken finns förstås att han övervärderar styrkan i den amerikanska ekonomin och Feds makt att hålla tillväxten intakt, och därför väljer den hårdaste vägen.

Mest sannolikt är att det trots allt tuffar på…
Mest sannolikt ser vi trots allt att USA och Kina kommer överens – antingen före eller efter presidentvalet. Även om det är rimligt att vänta sig börsturbulens till följd av handelskonflikten, så är mjukare penningpolitik i form av lägre räntor och sannolikt även nya obligationsköp ett stöd för både ekonomin och aktiemarknaden. Fortsatt mycket låga eller negativa räntor under lång tid framöver talar också för att det fortfarande är vettigt att äga aktier eftersom alternativet inte ger någon avkastning.

Att ha en bra balans i portföljen är dock viktigt, och kapital som ska bevaras eller användas ska inte placeras på börsen oavsett om världens två största ekonomier befinner sig i ett handelskrig eller inte.