Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Handelskriget grumlar utsikten för börsen

Stora kursrörelser fortsatt att vänta
Nya tullar och ett höjt tonläge mellan USA och Kina föranledde branta börsfall i början av förra veckan. Beskedet att ett beslut om tullar på europeiska bilar dröjer ytterligare sex månader ledde dock till kraftiga kurslyft för europeiska fordonsaktier. Nyheten att USA lyfter tullarna på stål och aluminium från Kanada och Mexiko togs också emot som ett gott tecken.
Nästa hållpunkt blir G20-mötet i Osaka i slutet av juni då Trump och Xi kommer att träffas. Fram till dess väntar vi oss att marknaden fortsätter att drivas av nyhetsflödet från dag till dag, med stora kursrörelser till följd.

Börsåret så här långt har präglats av en stark comeback efter höstens kraftiga ras. En stabilisering av makrodata, ökad sannolikhet för ett handelsavtal mellan USA och Kina, mjukare centralbanker och tecken på att Kinas stimulanser börjar bita har alla bidragit till uppgången. Kort sagt var utsikterna för aktier övervägande positiva, men den eskalerade handelskonflikten förändrar delvis den bilden och kan innebära att den stabilisering vi sett tecken på kan bli fördröjd.
Till viss del kan de negativa effekterna på tillväxten motverkas av att Kina återigen ökar stimulanserna och att centralbankerna förblir lyhörda. Även om utsikterna i närtid grumlats och det aldrig i förväg går att veta vad Donald Trump behagar twittra om, så ser utsikterna för världsekonomin solida ut på längre sikt. Vi förblir positiva till aktier på tolv månaders sikt, men fokuserar på stora kvalitetsbolag med stabila kassaflöden och utdelningar.

USA står emot börsturbulens bäst
Eftersom vi väntar oss fortsatt stora svängningar på börsen har vi valt att höja amerikanska aktier från undervikt till neutral. Om världens börser vänder ner kommer ingen marknad att lämnas oberörd, men USA är den region som relativt sett brukar klara sig bäst. Amerikanska aktier stod också emot turbulensen bättre än andra aktiemarknader under förra året. Störst var börsraset på tillväxtmarknaderna. Vi viktar därför ner tillväxtmarknader från övervikt till neutral. Även om långsiktiga fundamenta ser fortsatt intressanta ut med hög vinsttillväxt och sansande värderingar, kan handelsoron göra stora avtryck i aktiekurserna den närmaste tiden.

Inköpschefsindex tyngsta punkten på veckans agenda

Marknaden förblir känslig för handelsrelaterade nyheter och vi håller ett vakande öga på nyhetsflödet kring handelsdiskussionerna, stimulanser av penning- eller finanspolitisk natur samt makrodata.

På agendan den här veckan står preliminära inköpschefsindex (PMI) för både Europa, Japan och USA. I USA väntar vi oss att siffrorna har påverkats av den eskalerade handelskonflikten. För europeisk del väntas en liten förbättring från nuvarande låga nivå. I Tyskland publiceras IFO-index som sannolikt också speglar en ökad global osäkerhet.

Det penningpolitiska protokollet från Feds senaste räntebesked publiceras på onsdag, men är mindre relevant än vanligt eftersom situationen har förändrats sedan mötet. Dock ska både Mario Draghi och Jerome Powell tala senare i veckan, och då kommer fokus att ligga på hur de båda centralbankscheferna ser på den ökade osäkerheten och vilken ”action plan” de har om tillväxten återigen bromsar in. Slutligen väntar också EU-valet som kan visa hur det politiska landskapet i Europa håller på att förändras.