Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Hopp om återhämtning i industrin lyfter börsen

Framsteg i handelssamtalen och en tillräckligt bra rapportsäsong har fått börsen att lyfta rejält den senaste tiden. Sedan årsskiftet har OMXS30 stigit 30 procent, vilket motsvarar tre genomsnittliga årsavkastningar. Ett globalt aktieindex har stigit 23 procent.

Industrin börjar se ljuset i slutet av tunneln
En viktig anledning till den senaste tidens optimism och kurslyft är de tecken som finns på en stabilisering inom industrin i både Europa, Kina och USA. Det är den stabiliseringen som gjort att just Stockholmsbörsen har gått så starkt. Stora industribolag väger tungt i index, och i avkastningstoppen den senaste månaden hittar vi bland annat Alfa Laval, Atlas Copco, Sandvik och ABB som alla stigit med mellan 15 och 20 procent.

Tillväxt tenderar att gå i cykler, såväl i den globala ekonomin som inom industrin. Den pågående nedgången orsakades av en kombination av högre tullar vilket ökat kostnader och pressat lönsamheten, och en generellt ökad osäkerhet. Inbromsningen har pågått i snart två år, men nu finns tecken på att botten kan vara nådd. Inköpschefsindex (PMI) steg i både Europa, Kina och USA i oktober, även om uppgången för europeisk del var liten. Framför allt var det en uppgång i komponenten ”nya order” som fick PMI att lyfta vilket är positivt.

För att återhämtningen ska bli varaktig krävs att USA och Kina fortsätter att göra framsteg i handelssamtalen, och att det första handelsavtalet faktiskt kommer på plats. Om det återigen skulle sluta med att USA tar ett steg tillbaka och att konflikten trappas upp, så kan den fragila återhämtningen komma på skam. Donald Trumps bör dock ha ett allt större intresse av att få ett avtal på plats eftersom det innebär att Kina kommer att öka köpen av amerikanska grödor. USAs bönder har lidit svårt av handelskriget till följd av att Kina istället importerar sojabönor från Sydamerika och Ryssland. Trump behöver böndernas stöd i de så kallade swingstaterna för att bli återvald till president nästa höst, och ett handelsavtal med Kina skulle underlätta den saken.

Faktorerna som ger motvind och stöd åt börsen
Även om det förekommit blandade uppgifter i media om hur handelssamtalen går och huruvida existerande tullar ska rullas tillbaka eller inte, så är vårt huvudscenario att USA och Kina kommer att underteckna ett första avtal innan det här året är slut. Sannolikt rullas åtminstone tullarna som infördes i september tillbaka. Det ger fortsatt stöd åt såväl industrin som aktiemarknaden.
Den förväntade vinsttillväxten nästa år är fortfarande 10 procent. Vår bedömning är att prognoserna ligger för högt och kommer att behöva revideras ner vilket kan utgöra en viss motvind för aktier. Stöd kommer istället från minskade handelsspänningar och en något mer optimistisk syn på tillväxten 2020, vilket kan ge visst stöd åt vinstprognoserna. Även den mjuka penningpolitiken globalt är positiv för börsen. Vi behåller därför en övervikt i aktier i våra portföljer.

Fullspäckad makroagenda och beslut om eventuella biltullar
Den här veckan får vi detaljhandelssiffror från USA, vilket ger en viss inblick i hur den amerikanska konsumenten mår. I Tyskland släpps ZEW-index på tisdag, som mäter det ekonomiska sentimentet. Det har under en period varit extremt svagt. Samma dag kommer också en preliminär tysk BNP-siffra för det tredje kvartalet och om den är negativ så innebär det att landet befinner sig i en teknisk recession.
Onsdag är också en stor dag för europeisk del eftersom Trump väntas besluta om eventuella biltullar. USAs handelsminister, Wilbur Ross, har sagt att det inte är aktuellt med biltullar för tillfället, så ett motsatt besked skulle vara negativt för marknaden.

För svensk del presenterar Prospera inflationsförväntningar på tisdag. På onsdag kommer KPIF. På torsdag får vi nya arbetslöshetssiffror (AKU). Det blir extra intressant eftersom SCB meddelat att man samtidigt avser att presentera reviderade beräkningar av arbetslösheten från juni 2018 och framåt.