Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

House View: En fin balansgång väntar när ekonomin öppnar upp

Vi befinner oss just nu i en konjunkturcykel på steroider. Att ekonomin öppnas upp och tillväxten ökar kraftigt är givetvis positivt, men när vi lägger den starkaste delen av återhämtningen bakom oss kan utvecklingen på börsen också bli mindre gynnsam.

De senaste månaderna har utrullningen av vaccin lett till att ekonomin gradvis öppnats upp, vilket bidragit till ett globalt börslyft på 12-13 procent sedan årsskiftet (MSCI AC World i lokal valuta, 08-06-2021). Det finns dock inget facit för hur man som investerare ska agera när världsekonomin hämtar sig efter en pandemi, och framöver väntar en något knivigare situation. Nu räknar vi nämligen med att större delen av de positiva effekter som följer med färre restriktioner redan har prisats in av marknaden. Ett tecken på det är att de urstarka rapporterna för andra kvartalet inte förmådde börsen att lyfta ytterligare och att värderingarna är höga. Den stora frågan är därför – har börsen fortfarande mer att ge?

Tillväxten i ekonomin är normalt sett en viktig drivkraft för aktiemarknaden som brukar utvecklas väl under perioder då tillväxten ökar. Just nu är det å ena sidan långt kvar tills världsekonomin har återhämtat sig helt efter krisen, men å andra sidan är aktiemarknaden framåtblickande och prissätter inte det som händer, utan det som väntas hända om 6-9 månader. Finns det tecken på att tillväxten är på väg att tappa fart, så kan det vara negativt även för börsen. Vår bedömning är att vi står inför en period med ökad volatilitet, och att en fin balansgång väntar mellan att rida på det positiva som följer med att ekonomin öppnas upp, och att samtidigt vara beredd på att toppen närmar sig.

Har börsen fortfarande mer att ge?

Framöver är den förväntade avkastningen på globala aktier därmed mer dämpad än tidigare, men avkastningen på obligationer väntas dessvärre bli ännu lägre. Det finns störningsmoment och risker som stigande inflation, spekulationer kring när Fed kommer börja trappa ner stödköpen och att pandemin fortfarande rasar vidare i delar av världen. Samtidigt är tillväxten i ekonomi och vinster hög, penning- och finanspolitik stöttande och alternativen till aktier .

Vi bedömer därför att börsen fortfarande kommer att stiga på 12 månaders sikt, och behåller en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer. Europeiska aktier har utvecklats bäst sedan årsskiftet tack vare den höga andelen cykliska sektorer som finans, industri och material. Vi ser goda skäl att vänta oss att den utvecklingen fortsätter, och behåller en övervikt i Europa i våra strategier. Samtidigt har vi en neutral syn på USA och tillväxtmarknader, samt en undervikt i Japan.

Glöm inte stötdämparen

Trots låg avkastning är statsobligationer en viktig byggsten i portföljen. De bevarar värde och fungerar som en stötdämpare i perioder av börsoro. Att ha en del säkra tillgångar i sparandet ökar också handlingsfriheten om något oväntat inträffar. Ett sätt att öka den förväntade avkastningen något på räntesidan är att byta ut en del statsobligationer mot företagsobligationer. Vi har för närvarande en övervikt i både investment grade och high yield, d v s företagsobligationer med hög och låg kreditvärdighet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att om börsen rasar, så påverkas företagsobligationer också negativt. Om man vill ha en säker buffert som står emot osäkerhet och börsvolatilitet, är sparkonto eller statsobligationer de enda säkra alternativet.

Som kund i Danske Bank

Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View inför det tredje kvartalet 2021. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.