Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

House view: Mjuklandning väntas i ekonomin och på börsen

Vi väntar oss att den kraftiga boom i tillväxten som följt när ekonomin öppnats upp kommer att övergå i en mer normal högkonjunktur. Vi ser fortsatt potential på börsen, men avkastningen väntas bli betydligt lägre än vi vant oss vid de senaste 18 månaderna.

Efter en kraftfull återhämtning i ekonomin under våren tack vare utrullningen av vaccin och minskade restriktioner har tillväxttakten nu toppat. Börsen drivs ofta mer av momentum än den exakta nivån på tillväxten, och avtagande tryck i ekonomin ger därmed mindre stöd åt aktiemarknaden. Sedan börsen bottnade efter krisen har ett globalt aktieindex nästan dubblats i värde, men framöver är potentialen betydligt lägre. Vi väntar oss en avkastning på globala aktier i spannet 0-5 procent de kommande tolv månaderna.

Räntor och smittspridning utgör risker

Vi väntar oss att den kraftiga boom i tillväxten som följt när ekonomin öppnats upp kommer att övergå i en mer normal högkonjunktur. Vi ser fortsatt potential på börsen, men avkastningen väntas bli betydligt lägre än vi vant oss vid de senaste 18 månaderna.

Efter en kraftfull återhämtning i ekonomin under våren tack vare utrullningen av vaccin och minskade restriktioner har tillväxttakten nu toppat. Börsen drivs ofta mer av momentum än den exakta nivån på tillväxten, och avtagande tryck i ekonomin ger därmed mindre stöd åt aktiemarknaden. Sedan börsen bottnade efter krisen har ett globalt aktieindex nästan dubblats i värde, men framöver är potentialen betydligt lägre. Vi väntar oss en avkastning på globala aktier i spannet 0-5 procent de kommande tolv månaderna.

Räntor och smittspridning utgör risker

Den stigande inflationen har varit ett återkommande tema under våren och sommaren. Vi väntar oss att ett visst pristryck består, men bedömer att det främst är kopplat till effekter av att ekonomin öppnats upp och att inflationen därför gradvis kommer att falla tillbaka. I USA väntas Fed kunna trappa ner på stödköpen i en takt som är lämplig givet utvecklingen i ekonomin och på de finansiella marknaderna. Att inflationen och räntorna stiger mer än väntat är givetvis en risk, men inte vårt huvudscenario.

En annan osäkerhetsfaktor är spridningen av deltavarianten. Situationen i länder där vaccinationerna kommit långt är under kontroll, men regioner där vaccinationsgraden är låg har drabbats hårt. Länder med nolltolerans mot coronaviruset, som Kina, drabbas hårdare än andra eftersom det räcker med ett enda fall för att städer eller hamnar ska stängas ner helt eller delvis.

Fortsatt övervikt aktier – men se över risken i portföljen

I grund och botten väntas tillväxt i såväl ekonomi som bolagsvinster förbli stöttande. Räntorna är låga och alternativen till aktier få. Tack vare den höga vinsttillväxten har de höga värderingarna kommit ner något från toppen i våras. Det är givetvis positivt. Samtidigt har riskerna ökat och vi ser inte att det är rätt strategi att öka risken just nu. Snarare är det rimligt att se över konjunkturkänsligheten i portföljen, och att rebalansera om aktieandelen vuxit sig för stor.

Vi behåller en övervikt i europeiska aktier. Vaccinationsgraden är hög vilket minskar risken för nya nedstängningar. PMI är fortsatt på höga nivåer och vinsttillväxten är stark. Bank och finans väger tungt på den europeiska marknaden, och det är en sektor vi fortfarande ser potential i. Samtidigt behåller vi en undervikt i Japan, där tillväxten är låg, smittspridningen hög och reformerna inom industri och bolagsstyrning går långsamt.

Vi höjer USA till en övervikt. Andelen kvalitetsbolag är högre än på andra marknader, och sektorer som drivs av strukturell snarare än konjunkturell tillväxt väger tungt. Det är attraktiva egenskaper när konjunkturen slår av på takten. Värderingarna i USA är höga, men det motiveras av att även lönsamheten är högre än på andra marknader.

Tillväxtmarknader sänks till en undervikt. Vaccinationsgraden är låg och smittspridningen hög vilket utgör en risk för såväl tillväxt som aktiemarknad. I många asiatiska ekonomier inklusive Kina föll industri-PMI under 50 i augusti vilket betyder att tillväxten är negativ. I Kina finns dessutom en fortsatt risk för ännu fler regleringar som kan påverka de stora teknikbolagen – och sentimentet – negativt.

Glöm inte stötdämparen

Trots att den förväntade avkastningen är låg är statsobligationer en viktig byggsten i portföljen. De bevarar värde och fungerar som en stötdämpare i perioder av börsoro. Att ha en del säkra tillgångar i sparandet ökar också handlingsfriheten om något oväntat inträffar. Med tanke på att vi ser en ökad osäkerhet och risk för större kursrörelser i höst är detta extra viktigt.

Ett sätt att öka den förväntade avkastningen något på räntesidan är att byta ut en del statsobligationer mot företagsobligationer. Vi har för närvarande en övervikt i både investment grade och high yield, d v s företagsobligationer med hög och låg kreditvärdighet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att om börsen rasar, så påverkas företagsobligationer också negativt. Om man vill ha en säker buffert som står emot osäkerhet och börsvolatilitet, är sparkonto eller statsobligationer de enda säkra alternativen.

Som kund i Danske Bank

Detta är ett utdrag ur Danske Bank House View inför det fjärde kvartalet 2021. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.