Hur ser framtidens arbetsplats ut?

Krisen är inte över – men redan nu står det klart att både kunder och medarbetare är helt bekväma med att sköta affärerna virtuellt. Traditionella affärsmodeller utmanas i takt med att våra kunder och medarbetare jobbar i en Flex-miljö, där man i allt högre utsträckning arbetar på distans och endast samlas för sociala sammanhang eller för att få kreativa utbyten.  Då behöver vi anpassa oss  och staka ut en ny strategi för hur vi som bank ska kunna fortsätta växa.

Vi har sneglat på företag som Spotify och Apple när vi formulerat vår framtida IT och produktstrategi. Banking är inte en plats – det är en kompetens. Och den förpackar vi som digitala produkter för vardagsbehovet och så kan man addera värdeskapande tjänster med komplex rådgivning. Och vissa väljer att ses och andra vill fortsätta mötas virtuellt. Det öppnar upp för ännu fler affärsmöjligheter – och när tekniken utvecklas ytterligare så får vi 3D upplevelser så finns det inga gränser.

Många forskare har tidigare pratat om busslaster av medborgare som flyttar till storstäderna för arbete. Men tänk om man hade fel? Då kommer vi möta en ny samhällsstruktur, förändrade villkor för bostadsmarknaden och inte minst vi som arbetsgivare får tänka om.