Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Hygglig Brexit fortfarande vårt huvudscenario

Italien behöll sina tillväxt- och underskottsmål
I förra veckan skickade det italienska regeringen in sin uppdaterade budget till EU-kommissionen. Som förväntat var förändringarna små då både tillväxt- och underskottsmål lämnades oförändrade. Det stora problemet är inte underskottssiffran på 2,4%, utan den alltför lilla minskningen av skuldsättningen på 131% av BNP. Det verkar troligt att Italien hamnar i EUs process för underskottshantering(Excessive deficit procedure, EDP), en vanligtvis lång resa att ta sig igenom. Den Italienska regeringen har emellertid köpt sig lite tid för att visa att den kan skapa tillväxt och förhoppningsvis då dra på sig mindre kritik från EU.

Om EDP(underskottsprocessen) påbörjas förhållandevis snabbt kunde de italienska statsobligationerna hamna under press. Men de kommande månaderna tror vi Italien mycket väl skulle kunna minska i intresse som investeringstema då ratinginstitut redan har antagit att regeringen inte kommer förbättra budgeten och risken för ytterligare nedgraderingar därför är liten. Det bekräftas av den obetydliga marknadsreaktionen i veckan där 10-åringen handlades mellan 3,4 och 3,5% och spreaden mot Tyskland låg kvar över 3%.

Steg i rätt riktning i Brexitförhandlingarna
Brexitförhandlingarna gick framåt. EU och Storbritannien lyckades nå fram till ett utkast till utträdesavtal vilket senare den brittiska regeringen godkände. Helt enig var regeringen inte och efter regeringsmötet avgick flera ledamöter ur regeringen, däribland Brexitministern Raab. Avtalsförslaget är förmodligen den bästa möjliga utkomsten, men det är inte vad utträdesanhängarna önskade sig, huvudproblemet är Nordirland. Den stora prövningen är om avtalet kan godkännas av det engelska underhuset i mitten av december och trycket mot premiärminister Therese May och hennes regering kommer fortsatt vara högt tills dess. En möjligt nästa steg är ett extrainsatt EU toppmöte den 25 november. Vårt huvudscenario om en ”Hygglig Brexit” kvarstår.

Kommer USA och Kina tillbaka till förhandlingsbordet?
Handelskriget är tillbaka i fokus. Pressen skriver spaltmeter om det kommande mötet mellan Xi och Trump. Kina sände över ett dokument till USA förra veckan med en tredelad lista. En kategori områden som Kina kan tänka sig att fortsätta förhandla om, en kategori de redan adresserar och en kategori som den anser inte är förhandlingsbara. Detta skulle kunna vara inledningen på en mer konstruktiv dialog mellan parterna. Trump och Xi träffas i slutet av november på G20-mötet, då kommer de även ha möjlighet att träffas enskilt.

Svaga BNP-siffror i Europa
Förra veckans makrodata i Europa var svag. BNP-tillväxten det tredje kvartalet var så låg som 0,2% och Tysklands ekonomi till och med krympte med 0,2%, nedtryckt av bilindustrin. Biltillverkarna kämpar med nya utsläppsregler men sektorn bör komma tillbaka de kommande månaderna. Rapportsäsongen är nästan över och makrodatan kommer vara en viktig faktor denna vecka. Vi får inköpschefsindex både från USA och Europa. I USA förväntar vi oss att PMI stabiliseras runt nuvarande nivå 55,7. I Europa förväntar vi oss ytterligare svag utveckling. Veckan kommer också bjuda på stort intresse kring Brexit och handelskrig och dess påverkan på världens finansiella marknader.