Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

I oroliga tider kan det också uppstå möjligheter

I helgen fortsatte orosmolnen att hopa sig när coronaviruset spreds i högre takt, och Saudiarabien dessutom startade ett oljepriskrig med Ryssland. Var inställd på att det kan bli skakigt på marknaden framöver, men ha i åtanke att det också kan medföra möjligheter.

Coronaviruset fortsätter att spridas och i helgen som gick utlyste Italien nationellt nödläge och satte 16 miljoner människor i norra Italien i karantän. En annan händelse som bidrar till den allmänna osäkerheten är kollapsen i samtalen i OPEC+. När Ryssland i fredags vägrade ställa upp på att minska sin produktion för att ge stöd åt oljepriset, valde Saudiarabien att kapa priset på sin olja och istället öka produktionen för att pressa priset ytterligare. Oljemarknaden står redan inför svagare efterfrågan på grund av coronaviruset, och under måndagen föll priset med närmare 30 procent ner mot 30 dollar per fat.

Återhämtningen i den globala ekonomin är mer osäker än den var för några veckor sedan. Vårt huvudscenario förblir att stabiliseringen kan fortsätta senare i år med stöd av låga räntor och stimulanser, men det kommer att ta längre tid än vi tidigare trott och det kan bli värre innan det blir bättre. Under tiden kommer makrodata att försvagas och vinstestimaten att sänkas.

Centralbanker och regeringar har redan börjat agera med nya stimulanser. I fredags skrev Donald Trump under ett stödpaket på 8,3 miljarder dollar för att mildra effekterna av coronaviruset, och tidigare under veckan sänkte den amerikanska centralbanken, Fed, oväntat räntan med 0,5 procentenheter. Det ger stöd åt den amerikanska ekonomin, men också åt andra delar av världen. Lägre amerikanska räntor och mindre press uppåt på dollarn gynnar bland annat tillväxtmarknader. Vi väntar oss att Fed kommer att sänka räntan ytterligare, och att Riksbanken kommer att följa efter med en räntesänkning i april. Nu på torsdag väntas även den europeiska centralbanken, ECB, sänka räntan med 0,1 procentenhet. Det är full möjligt att ECB även vidtar andra åtgärder, som att öka köpen av stats- och företagsobligationer för att dämpa den negativa utvecklingen i spreadarna, eller genom att förse bankerna med mer likviditet.

På grund av den senaste tidens utveckling har räntorna fallit till historiskt låga nivåer. I USA har 10-årsräntan varit nere under 0,7 procent, vilket är lägre än under finanskrisen. Det sätter ljuset på värdet av obligationer i en portfölj. När börsen faller flyr investerarna till säkra tillgångsslag vilket får räntorna att sjunka och obligationspriserna att stiga. Det dämpar svängningarna i en väldiversifierad portfölj som består av både aktier och räntor.

I en bred nedgång kan möjligheter uppstå
Vad ska man som investerare göra i tider som dessa? Först och främst bör man säkerställa att balansen mellan aktier och obligationer är rätt i portföljen utifrån önskad risknivå, sparhorisont och förmåga att bära förluster. Därefter handlar det om att hålla fast vid sin långsiktiga strategi och att inte fatta irrationella beslut de dagar då aktiemarknaden faller. Med det sagt, så kan det också uppstå möjligheter för en mer aktiv investerare. Även i de sektorer som drabbas hårdast av coronavirus och oljepriskrig kommer det att finnas bolag som står kvar som vinnare när oron blåser över. En strategi när börsen faller är att fokusera på kvalitetsbolag med starka balansräkningar och stabila intäkter, som brukar klara sig bättre i perioder med hög osäkerhet. Den amerikanska marknaden har en högre andel kvalitetsbolag än andra marknader, vilket är en av anledningarna till att vi har en övervikt i USA. Kvalitetsbolag finns i alla sektorer, men i synnerhet inom tekniksektorn.

Vad ska man ha koll på?
Makrodata som släpps den här veckan avser januari. Den är därmed redan utdaterad och rätt ointressant. På torsdag lämnar ECB räntebesked och en räntesänkning på 0,1 procentenheter väntas. Viktigast att hålla koll på blir hur viruset sprids i Europa och USA. Dels ökningen av antalet smittade, men också tecken på att det går att få kontroll över viruset genom de åtgärder som sätts in. Konflikten mellan Ryssland och Saudiarabien och vilka konsekvenser den får för oljemarknaden är också centralt att följa.

Analytiker och bolag kämpar för närvarande med att kvantifiera effekterna av viruset. I takt med att veckorna går bör fler bolag kunna börja sprida ljus över frågan och vi väntar oss att fler uttalanden och vinstvarningar är att vänta den närmaste tiden.