I takt med att näthandeln ökar, ökar också bedrägeriförsöken

Näthandeln växer och med den växer också risken för att bli utsatt för bedrägeri. Under stora högtider och reaperioder där folk shoppar lite extra så kan man se en markant ökning av så kallade smishing och phishing bedrägerier. Bedrägerier som går ut på att kriminella kontaktar sina offer via sms eller mejl med syfte att lura personen att dela personlig information eller göra oönskade transaktioner. Men hur ska man veta om sms:et eller mejlet man har fått är äkta eller om man blivit utsatt för ett bedrägeriförsök ? Linus Fugl, expert på bedrägeribekämpning Danske Bank Sverige, ger dig här några tips.