Investeringar i impactstartups: Sverige bäst i klassen

Norden har ett mycket gott rykte om att skapa innovativa startups som arbetar för en hållbar påverkan i världen. Men hur ser det verkliga läget ut? Ligger verkligen Norden i framkant för hållbar innovation? Och kan dessa startups erbjuda investeringsavkastning såväl som verkliga förändringar i världen?

Nyligen lanserades 2021 års rapport State of Nordic Impact Startups, där 1 230 impactstartups i Norden har analyserats. Rapporten har tagits fram av Danske Bank, Dealroom och Green Innovation, och belyser fakta kring nordiska impactstartups. Genom detta synliggörs både utmaningar och möjligheter som impactstartups står inför. Det är fjärde året i rad som denna undersökning genomförs, i år med ett rekordstort dataset.

Investeringar i impact-startups – Sverige bäst i klassen

Investeringar i nordiska impactstartups sköt i höjden under 2020, pådrivet av den svenska marknaden. Över de senaste åren har impactstartups kunnat se en enorm investeringsökning – från 691 miljoner euro 2018 till 1.9 miljarder euro 2020.

Sverige klart bäst i (den nordiska) klassen gällande investeringar i impactstartups. Riskkapitalet i Norden är betydligt mer impact-fokuserat än i andra delar av världen, och har blivit en central del av all VC-aktivitet. Sverige är dragloket. I Sverige är 33 procent av de totala VC-investeringarna impact-investeringar, jämfört med tvåan Danmark där endast 17 procent av riskkapitalet går till impactbolag.

Däremot är Storbritannien långt framför alla nordiska länder samlat, gällande storleken på impactinvesteringar. Slutsats: Norden – med Sverige i spetsen – står sig enormt väl på den globala arenan, framför allt sett till marknadens storlek, men är inte ännu en global ledare. Det gäller att facilitera en fortsatt utveckling, för att inte tappa fart.

Mer info om rapporten här.
Läs hela rapporten här.