prisfall på trävaror

Inbromsning i svenskarnas hemmabyggen

Med virkespriser som under det senaste året stigit med 60 procent i bygghandeln tycker allt fler svenskar att det blivit för dyrt att renovera. Nu stannar hemmabyggandet upp och efterfrågan på trävaror i bygghandeln faller kraftigt. Det framkommer i den senaste rapporten Skog & Ekonomi från Danske Bank. 

 – Under pandemin var intresset för hemmabyggande rekordstort. Nu prioriterar man annat samtidigt som det kanske blivit för dyrt i en tid då övriga priser, räntor och osäkerhet ökar. Vi ser en kraftigt minskad efterfrågan på exempelvis tryckimpregnerade trävaror och prissänkningar mitt under högsäsong. Det har nog aldrig hänt förut, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank och författare till rapporten.

Även på proffsmarknaden har inbromsningen börjat med färre antal nystartade byggprojekt. Trenden följer ett internationellt mönster.

Kostnadsexplosion i svenskt skogsbruk

Danske Bank gör dessutom en bredare analys av den svenska skogsindustrin som på tio år gått från att vara uträknad till att ses som en framtidsbransch.

Samtidigt har det inte skett några stora tekniksprång som sparat kostnader ute i skogen. Avverkningskostnaderna har därför ökat med 16 procent under de senaste tio åren. Det ska jämföras med de senaste tolv månadernas kostnadsexplosion på 19 procent – och än värre för virkestransporterna där kostnaderna ökat med 24 procent.

Råd till svenska skogsägare

Marknaden är mycket svåranalyserad med extrema händelser i omvärlden. Skogsindustrin går bättre än någonsin men frågan är om vi börjar närma oss toppen av konjunkturen.

– Vi tror på höjda virkespriser, både för timmer och massaved i hela landet. Utbudet är inte tillräckligt och det finns en stor betalningsförmåga hos industrin. Men världsläget kan svänga snabbt och för den som fattar beslut om avverkning så rekommenderar att försöka få kompensation för ökade avverkningskostnader i prisförhandlingarna, säger Johan Freij.

Klicka här för att läsa mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 2 2022.

Det är gratis att prenumerera på nyhetsbrevet