Inflationen i oktober något sämre än väntat

Michael Grahn berättar om de senaste inflationssiffrorna och hur Riksbanken förväntas agera framöver. Vidare klargör Michael Grahn för hur parametrar som lönekostnader, den svenska kronan och energipriser driver inflationen. Och vad är egentligen ”god” och ”dålig” inflation i Michael Grahns ögon? Lyssna gärna och få ökad förståelse för varför Riksbankens beslut är intressanta för oss alla.