Inflationen sjönk i mars

Nyligen kom inflationssiffror för mars som landande in något lägre än februari. Enligt måttet KPIF uppgick inflationen i mars till 1,8 procent mot 1,9 procent i februari. Det här var i stort sett i linje med marknadens förväntningar men en bra bit under Riksbankens inflationsmål och betydligt mer under deras prognos.

Det här var tredje gången i rad som inflationen inte nådde upp till Riksbankens egen prognos. Enligt  Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank kommer därför Riksbanken sannolikt behöva revidera ner sin inflationsprognos senare i april. Däremot återstår det att se om Riksbanken kommer att behålla eller skjuta på sin räntebana.