Detta ska du ha koll på innan du investerar i fastighetsbranschen

Louis Landeman på Danske Bank och Bo Nordlund, expert på fastighetsvärderingar på BREC, breddar riskanalysen kring fastighetsbolagen:

Hur har fastighetssektorn påverkats av Covid?
I första vågen var det handelsfastigheter och hotell som drabbades eftersom kunderna och hotellgäster uteblev. Just nu pågår en livlig debatt om/hur kontorslokaler också har drabbats under krisen. Det finns även de som menar att det kan komma en tredje krisvåg som drabbar även mer stabila segment som bostäder och samhällsfastigheter.

Hur hittar man vinnare i fastighetsbranschen?
Det är svårt att sia om. Det är viktigt att hålla koll på hur samhällsekonomin i stort påverkas av Covid framåt. Vad händer med återhämtningen i ekonomin om vi får en hög permanent arbetslöshet? Det är också viktigt att hålla koll på företagens belåningsgrad och försöka bedöma hur det underliggande kassaflödet ser ut om företaget drabbas av ökande vakanser.

Se även tidigare intervju med Tomas Ries, docent i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan om vad som blir nästa kris efter Covid.