Invasionen av Ukraina – så påverkas valutamarknaden

Rysslands attack mot Ukraina är ett monumentalt bakslag på alla sätt och vis men främst humanitärt. De ekonomiska konsekvenserna blir betydande och i slutänden även avhängigt de sanktioner som nu sjösätts.

De finansiella effekterna har så klart inte låtit vänta på sig. Mönstren känns igen. Kraftiga nedgångar på börserna, oljepriset rusar över 100 dollar fatet, fallande räntor parallellt med att investerare justerar ned sina förväntningar på centralbankerna samt stora rörelser i valutamarknaden där kronan försvagas mot dollarn, yenen och euron. Kronförsvagningen drivs av flykt till kvalitet och tvingande rebalanseringsflöden som uppkommer när de globala börserna faller stor skala. Det är dock inte fråga om några massiva rörelser i räntemarknaden, den fortsätter till exempel att prisa räntehöjningar från Riksbanken i år.

EUR/SEK var nere på 10,55 bara häromdagen, då några såg ljus i tunneln och med stöd av förra veckans höga svenska inflationssiffror och påföljande omvärdering av Riksbanken. Det var som sagt nyss men känns just nu avlägset. På kort sikt finns det en betydande risk att EUR/SEK går mot 11,00 och USD/SEK mot 10,00 om börserna fortsätter nedåt. Historiskt svaga kronnivåer. 

Samtidigt finns det nu en signifikant krigsriskpremie inbakad i kronkursen. Det innebär att om konflikten de-eskaleras, så finns det stor potential för kronan att stärkas och då kan EUR/SEK snart vara nere under 10,50.

Dessvärre leder detta till ytterligare köpkraftsindragningar och kostnadsökningar på grund av stigande energipriser. Vi ser att de marknadsprissatta inflationsförväntningarna klättrar uppåt. Dilemmat för centralbankerna med utbudsdrivna inflationsimpulser försvåras. Den rimliga slutsatsen borde ändå vara att krisen minskar det omedelbara trycket på centralbankerna att strama åt penningpolitiken.

Men när det brinner på marknaden är inte makro och penningpolitik det investerare har främst för ögonen. Osäkerheten är monumental och det betyder antagligen att risksentimentet kommer att fortsätta prägla ränte- och valutamarknaden den närmaste tiden.

Stefan Mellin, valutastrateg
Danske Bank Sverige