Investerarna underskattar styrkan i högkonjunkturen

Investeringsåret hittills har varit splittrat för investerarna. Den ekonomiska tillväxten i världen är stabil och företagens vinster skjuter i höjden, men vi har ändå upplevt en längre period av stora kursrörelser.

”På Danske Bank inledde vi 2018 med en positiv syn på aktier och vi fortsätter att tro att aktiemarknaden kan ge en god avkastning de närmaste åren. Samtidigt kan vi konstatera att de flesta investerare verkar tro att nästa lågkonjunktur är på väg”, säger chefsstrateg Tine Choi i nya Quarterly House View från Danske Bank.

Hon hänvisar till att många investerare har dragit sig för att ta risker efter börsnedgången i februari.
”Det finns flera orsaker till att investerarna håller igen. Bland annat har den ekonomiska uppgången i USA gått in på sitt tionde år vilket är den längsta uppgången sedan andra världskriget. Det gör många investerare oroliga för att vi kan ha nått slutet på uppgången. Samtidigt har vi rört oss in i den sencykliska fasen av konjunkturen då accelerationen av tillväxten avtar och några av de ekonomiska nyckeltalen börjar klinga av”, säger Tine Choi.

Konjunkturen har ännu luft under vingarna
Enligt Tine Choi är det ännu inte dags att dra ner exponeringen mot aktier, snarare tvärtom. Danske Bank behåller sin övervikt mot aktier och en motsvarande undervikt mot obligationer.
”Även om vi har rört oss in i slutfasen av högkonjunkturen så tror vi att den kan fortsätta några år till. Den starka arbetsmarknaden ger stöd till konsumtionen och det samma gäller för investeringsaktiviteten i företagen. Vinstprognoserna för bolagen ser fortfarande goda ut, även om vinsttillväxten kommer att toppa i år eftersom effekterna av den amerikanska skattereformen gradvis minskar”, säger Tine Choi.

För de kommande 12 månaderna räknar Tine Choi med en fortsatt avkastning på globala aktier på 10-12 procent mätt i lokal valuta. Avkastningen kan variera beroende på hur valutakurserna utvecklas.

Bland möjliga framtida riskfaktorer nämner hon bland annat stigande amerikanska räntor, som dock har fallit markant de senaste veckorna, samt ett geopolitiskt kaos när det exempelvis gäller Iran, Nordkorea och handelskriget mellan USA och Kina. Dessutom råder det politisk instabilitet i Italien vilket har skapat en oro för konsekvenserna av förnyade problem för euron. Den senaste tiden har detta utlöst stora svängningar på börsen.

Detta innehåll är endast en rekommendation och ska inte ses som en investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att göra en investering för att säkerställa att den passar din investeringsprofil.