Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Italien skapar turbulens, men knäcker inte den globala tillväxten

Den politiska situationen i Italien har orsakat rejäla svängningar på de finansiella marknaderna de senaste dagarna. Italienska långräntor har dubblats på två veckor medan tyska och amerikanska räntor sjunkit när investerarna flytt till säkrare tillgångar. På börsen har oron slagit hårdast mot banksektorn. I Italien är bankerna stora ägare av italienska statsobligationer, och en regerings- och budgetkris kan äventyra såväl tillväxt som kreditbetyg. Övriga europeiska banker tog stryk på grund av exponering mot Italien, medan amerikanska bankaktier föll på grund av att långräntorna sjönk eftersom det är negativt för bankernas räntenetton.

Politiskt kaos i Italien ingen nyhet
Politiskt kaos i Italien är inget nytt. Sedan 1948 har landet haft 65 regeringar, vilket motsvarar en genomsnittlig regeringstid på runt 1 år. Trots att marknaden borde vara van, har den senaste tidens turbulens satt skräck i såväl aktie- som räntemarknaden.

Den primära anledningen till dramatiken är oro för att en ny eurokris är under uppsegling. Igår avslog den italienska presidenten Sergio Mattarella ett regeringsförslag med en finansminister som är hårdnackad motståndare till euron. Risken finns att svårigheterna att nå en kompromiss istället leder till nyval, vilket sannolikt skulle resultera i en ännu starkare populistregering än den som nu har föreslagits. Det skulle vara en dålig nyhet.

En kompromiss ändå mest troligt
Vi tror dock att Lega och Femstjärnerörelsen kommer att återuppta diskussionerna med den italienska presidenten, och att ett nytt regeringsförslag kommer att bli accepterat mot vissa restriktioner knutet till det politiska programmet. Det kan exempelvis handla om att man lovar att förbli medlem i EU och eurosamarbetet.

Oavsett om man når en lösning eller ej, så ser vi inte att det politiska kaoset i Italien kommer att sätta stopp för den globala tillväxten och de stigande bolagsvinsterna. Kortsiktigt väntar vi oss mer turbulens men på 3-12 månaders sikt är vi fortsatt positiva till aktier.