Ja till Brexit – men nu börjar den svåra delen

04 feb 2020

Vad väntar britterna och EU nu när Storbritannien röstat ja till ett utträde, och vad innebär det för dina investeringar? Danske Banks strategiteam ger sin syn på saken.

Efter tre och ett halvt års förhandlingar lämnade Storbritannien till slut EU under natten mot lördag. Här och nu är det dock väldigt lite som förändras. Under en övergångsperiod fram till nyår så kommer britterna att fortsätta följa EUs lagar och regler och förbli en del av den inre marknaden och tullunionen. EU-medborgare i Storbritannien (och vice versa) kommer ha samma rättigheter som förut. Politiskt sett har britterna dock inget att säga till om i EU längre.

Så ser tidsplanen ut
Under övergångsperioden ska britterna och EU försöka enas om de samarbetsvillkor som ska gälla i framtiden – och ur ett ekonomiskt perspektiv handlar det framför allt om ett handelsavtal.

”Det är först nu som de svåraste förhandlingarna börjar – nämligen om hur man ska förhålla sig till varandra framöver. Bildligt talat är EU och Storbritannien nu enade om att gå skilda vägar, men fortfarande återstår att komma överens om vem som ska ha huset, bilen och vårdnaden om barnen. Det kommer att bli svårt”, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank i Sverige.

Om partnerna inte lyckas bli eniga, så kan övergångsperioden förlängas i upp till tio år. Boris Johnson, den brittiska premiärministern, menar dock att det inte kommer på fråga. Och faktum är att parterna senast den 1 juli i år måste enas om en potentiell förlängning av övergångsperioden från och med nyår.

”Det är minst sagt en tight och ambitiös tidsplan man har att jobba med. När handelsavtal mellan länder förhandlats fram tidigare har det ofta tagit 15-20 år att komma överens”, säger Maria Landeborn.

Osäkerheten kan blossa upp igen
Även om osäkerheten på de finansiella marknaderna kring Brexit lagt sig de senaste månaderna så kan den mycket väl blossa upp igen med förnyad styrka. I värsta fall riskerar vi återigen oro för att EU och Storbritannien går skilda vägar vid årsskiftet utan några ramar för framtida handel – det vill säga en hård, avtalslös Brexit.

”I så fall kommer handeln mellan parterna att lyda under WTO-regler, vilket gör både import och export dyrare och mer besvärlig än idag. Det kan få en negativ effekt på ekonomin och börsen i Europa generellt, och i Storbritannien i synnerhet”, säger Maria Landeborn.

Fortsatt övervikt i aktier
Danske Banks huvudscenario är att det inte kommer gå så långt att britterna lämnar EU utan ett avtal. En möjlighet är att parterna blir eniga om att man gradvis ska börja tillämpa olika villkor inom vissa handelsområden, det vill säga en form av förlängning av utträdet utan att det politiskt utmålas som en sådan.

”Att det fortfarande finns en betydande osäkerhet till följd av Brexit och även Corona-viruset ändrar inte vår syn att aktier har högre potential än obligationer de kommande tolv månaderna. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier i våra portföljer. Vi förväntar oss att världsekonomin fortsätter att växa, arbetsmarknaderna förblir starka och penningpolitiken expansiv, även om det finns orosmoln som kan ge ökade kursrörelser från tid till annan”, avslutar Maria Landeborn.