Jakt på ökade kreditbetyg när Riksbanken köper företagsobligationer

För att förbättra kreditförsörjningen ytterligare meddelade Riksbanken i juni 2020 att man avsåg att utöka köp av värdepapper till att även omfatta företagsobligationer, detta trots att marknaden för företagsobligationer fungerar bra. Med start från den 14 september kan Riksbanken påbörja dessa köp till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor.

Louis Landeman som är chef för kreditanalys på Danske Bank, menar i en intervju i Dagens Industri nyligen, att det finns en risk att företagen kommer att försöka öka sina kreditbetyg genom att shoppa runt hos värderingsinstituten, något som undergräver värderingsinstitutens integritet och försämrar förutsättningarna på marknaden.

Läs hela intervjun i Dagens Industri här.