Jämställdhet får Sverige att växa

Enligt en rapport från stiftelsen Allbright har knappt 25 procent av de kvinnor som arbetar i näringslivet ledandande positioner och endast ett av tio börsbolag har en vd som är kvinna. I en intervju i DN berättar Berit Behring att detta är något som måste tas på allvar. Hon menar vidare rekryteringsbasen bland kvinnor i Sverige borde vara bra eftersom de generellt är högutbildade och att kvinnor i Sverige arbetar i större utsträckning än i andra länder.

Tittar man specifikt på de finansbolag som finns på börsen så består ledningsgrupperna enligt Allbrights rapport av 31 procent kvinnor och i styrelser 38 procent. Danske Bank har stort fokus på frågan och i Sverige jobbar banken på ett målmedvetet sätt för att åstadkomma en bra balans mellan antalet kvinnor och män.

– Sett till antalet anställda är det ungefär lika många män som kvinnor, men strukturellt ser det snett ut, säger Berit till Dagens Nyheter och menar vidare att Danske Bank vid rekrytering alltid föröker säkerställa att det finns en kandidat som är kvinna. Danske Bank utbildar också kontinuerligt sina medarbetare och chefer för att öka medvetenheten kring frågor om jämställdhet.

Den sneda fördelningen av kvinnor och män återspeglas också på den svenska startup-scenen där kvinnors representation är mycket begränsad, en bild som bekräftas via bankens plattform  TheHub. En anledning till att kvinnor inte söker sig dit menar Berit Behring är att den delen av entreprenörsscenen i mångt och mycket är teknikinriktad.

Som en del av Danske Banks ambition att få fler kvinnor att söka sig till startup-scenen har banken startat FemTech-weekend, ett event där kvinnliga entreprenörer får chans att träffas, låta sig inspireras och även pitcha sina bästa ideér.

– Med FemTech har vi lyckats få fram många kvinnor. Vi människor vill inte vara udda typer. Så om det är färre än 10 procent kvinnor på ett evenemang väljer många att stanna hemma, säger Berit Behring till Dagens Nyheter.

Läs hela artikeln här (betalvägg).