June fimpar för gott

Danske Banks sparrobot, June, slutar att investera i tobaksbolag.

Danske Invest, Danske Banks fondbolag, har beslutat sig för att införa investeringsrestriktioner på tobaksbolag i sina fonder. Det här innebär i praktiken att bolag som hämtar mer än 5 procent av sin omsättning från tobaksprodukter hädanefter kommer att uteslutas från June-fonderna, och att dina pengar inte kommer att placeras i deras aktier eller obligationer. Det här gäller både cigaretter, cigariller, cigarrer, snus och andra produkter tillverkade av bladtobak. Samma restriktioner gäller för elektroniska cigaretter och ”next generation”-tobaksprodukter.

Junes åtaganden med en ansvarsfull investering omfattar redan bolag som bland annat är involverade i sanktionerade vapen som landminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen och atomvapen eller som genererar merparten av sin omsättning från kol. Och nu har det även blivit tobakens tur.

Även underliggande fonder från externa leverantörer tar bort tobaken
När du investerar via June placeras dina pengar i en av Junes fem fonder. De fem June-fonderna investerar i sin tur i fonder som följer globala index för både aktier och obligationer. Cirka hälften av de underliggande fonderna levereras av Danske Invest och övriga av andra leverantörer (exakt andel fonder från andra leverantörer varierar i skrivande stund mellan 54 procent i June Moderate Screened till 23 procent i June Equity Screened).

Fonder från andra leverantörer screenas efter de principer som gäller för MSCIs SRI-index som är ett index för hållbara investeringar. Även dessa fonder avstår tobaksprodukter.

Vad innebär detta för min avkastning?
Våra investeringsexperter bedömer att ändringen inte kommer påverka June-fondernas avkastning. Även om tobaksbolagen tas bort är riskspridningen i June fortfarande väldigt hög och man investerar i över 2 000 olika bolag i regioner över hela världen.