Pontus Sellberg
Pontus Sellberg
Senioranalytiker, Danske Bank Sverige

Kinas jakt på elbilsdominans  

För drygt ett decennium sedan inledde Kina sin resa med målet att bli världsledande inom elbilsindustrin. Idag är målet uppnått. Under de senaste 12 åren har Kina lyckats öka sin globala marknadsandel från 0 procent till 60 procent. Och Europa har spelat en avgörande roll i Kinas globala dominans.    

Gynnsamma förhållanden  

Kinas imponerande framsteg inom elbilsindustrin beror på flera olika faktorer. Med en arbetskraft på omkring 110 miljoner fabriksarbetare och storskalig produktion har landet cementerat sin roll i den globala värdekedjan för ny teknik. Löneökningar till följd av industrialiseringen har också spelat en stor roll. Många inkomstgrupper har ökat sina löner flerfaldigt de senaste 15 åren, vilket har bidragit till en växande inhemsk marknad med en allt större medelklass. Den ökade köpkraften driver på efterfrågan vilket i sin tur stimulerar investeringar, utveckling och innovation inom sektorn.  

Under förra året registrerades 5,4 miljoner nya elbilar i Kina, nästan dubbelt så många som i Europa vilket ytterligare understryker den gynnsamma utvecklingskurvan. Kinesiska elbilstillverkare såsom BYD, SAIC och Geely har lyckats erbjuda ett brett utbud av modeller, ofta till lägre priser och med mer avancerad teknologi än deras västerländska konkurrenter. Dessa företag har inte bara lyckats tillgodose de lokala behoven, utan också lyckats skapa höga vinstmarginaler på den internationella marknaden. Bland annat genom att nyttja lägre produktionskostnader.  

Ytterligare en faktor som stärker Kinas ställning är deras ledande position inom produktion av litiumbatterier, som är en avgörande komponent för elbilar. Många av de kinesiska biltillverkarna är även vertikalt integrerade. Det innebär att det kontrollerar nästa alla steg i produktionsprocessen, från råmaterial till slutproduktion. Detta optimerar kostnadseffektiviteten ytterligare och förbättrar förmågan att konkurrera både på hemmaplan och internationellt.  

Antidumpning tullars vara eller inte vara?  

Europa som frikostigt har delat med sig av sin kunskap inom bilindustrin genom åren, har vaknat sent. Som ett resultat av Kinas dominans och snedvridna konkurrens till följd av överkapacitet införs nu preliminära anti-dumpningstullar från EU:s håll.   

Men frågan om tullarna är tudelad. Den drivs i form av politisk protektionism och inte av bilindustrin. Bilindustrin vill förbättra den europeiska konkurrenskraften på andra sätt och menar dessutom att tullarna skulle leda till en långsammare teknikutveckling och grön omställning. Europeiska biltillverkare som har produktion i Kina och exporterat till Europa skulle också drabbas. Dessutom riskerar antidumpningstullar att utlösa motåtgärder från Kina, som har både ekonomiska och finansiella sanktioner i sin verktygslåda.   

Strategisk expansion 

Med en förmåga att kontrollera kritiska delar av produktionen och marknadstillgången, kombinerat med en stark inhemsk efterfrågan och teknologiska framsteg, har Kina lyckats att skapa en mycket gynnsam miljö för landets elbilsindustri. Detta har i sin tur lett till massiva investeringar  i forskning och utveckling de senaste åren. En stenhård konkurrens på hemmamarknaden har även inneburit att de har ökat sin marknadsandel globalt. Kinas fokus på mindre bilar och massmarknaden har också visat sig vara strategiskt rätt i en marknad med stigande räntor. 

Även om tullarna ökar mellan 27 till 48 procent och bilarna kommer bli mindre prisvärda för europeiska konsumenter, så kommer det inte att stoppa Kinas framfart.