Pontus Sellberg
Pontus Sellberg
Senioranalytiker, Danske Bank Sverige

Klimatet i kläm i ett politiskt splittrat Europa

Valresultatet till EU-parlamentet var ingen större överraskning. På EU-nivå blev den politiska gruppen, EPP dit Svenska Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör återigen störst. Medan RE (Liberalerna och Centern) och framför allt de Gröna/EFA (Miljöpartiet) backade stort. De stora vinnarna är de högerextrema partierna ECR (Sverigedemokraterna) och ID. Frågan är varför tappar Liberalismen och de gröna till fördel för nationalismen och vilka konsekvenser kan det få? 

Mer mottagliga i osäkra tider

Den rädsla och misstro mot politiker som människor har utvecklat i våra samhällen över lång tid kan bidra till att högerextrema influenser ökar i popularitet. När USA startade kriget mot terrorism förändrades mycket. Sen kom finanskrisen och sedermera Brexit och dessutom ett politiskt drivet handelskrig mellan USA och Kina. När människor är rädda om sina jobb, sin ekonomi, för migrationen, brottsligheten eller för nationell säkerhet, blir vi mer mottagliga för populistiska idéer.

När högerextrema partier, som ofta betonar nationell suveränitet och ekonomisk tillväxt framför hållbarhet, får större makt finns det en stor risk att frågor som rör grön omställningen hamnar i skymundan. Det kan också innebära att det blir svårare att driva igenom ambitiösa klimatmål i parlamentet. Vi kan redan nu se att det politiska fokuset skiftat från grön omställning till migrationsfrågor och en ökad EU skepsis.

Stor påverkan på lång sikt

Även om mitten-högern fortsatt är den största koalitionen så kommer ett starkare högerextremt block att försvåra samarbetet då majoriteten kommer att behöva sökas i ett alltmer polariserat politiskt landskap. Exempel på detta kan vi se i Tyskland där AFD utmanar Socialdemokraterna och De Gröna. I Italien befäster Giorgia Melonis Italiens Bröder sin makt. I Frankrike utmanas Emmanuel Macrons Renaissance av Marine Le Pens National Rally. Det kan få stor effekt på politiken i Europa, kanske inte på kort sikt, men under åren som kommer.

Ett alltmer politiskt splittrat Europa riskerar att leda till att det blir svårare att komma överens även i andra frågor som Ukrainas säkerhet och Europas säkerhet. Det kan få svåröverblickade konsekvenser på sikt. Med tanke på utvecklingen, behöver vi fundera på hur vi kan arbeta tillsammans för att fortsätta med den gröna omställningen trots den politiska splittringen. Ett starkt och enat Europa är nödvändigt för en hållbar framtid. Vi får inte låta populistiska strömningar hindra oss från att nå detta viktiga mål.