Klimatkostnader skenar i stormen Hans skugga

De ekonomiska förlusterna från extremväder och klimatrelaterade händelser i EU beräknas till drygt 487 miljarder Euro de senaste 40 åren. Det visar europeisk statistik.

Stormen Hans som drabbar Sverige just nu är ett tecken i tiden. Antalet allvarliga översvämningar stiger. Kostnaderna för flodöversvämningar i Europa är drygt 5 miljarder Euro per år. Nederbördsintensiteten i medelhavsområdet har ökat med 22% de senaste 50 åren. Nu kan trenden med ökande regnoväder vara på väg att sprida sig norrut till Sverige.

Inte bara översvämningar

Genomsnittstemperaturen i Europa ökar snabbare än någonsin. 2020 var det varmaste året i Europas historia.

2018 drabbades fler länder än någonsin av storskaliga skogsbränder. Sedan 1980 har skogsbränder ödelagt ett område dubbelt så stort som Portugal. De ekonomiska förlusterna av skogsbränderna uppgår till 2 miljarder Euro varje år.

Extremvädret kostar inte bara pengar utan ökar mänskligt lidande. EU har beräknat att 138 000 människor mist livet på grund av extremväder och klimatrelaterade händelser sedan 1980. Värst drabbat är Tyskland, Italien och Frankrike.