Konsekvenser av sanktioner mot Ryssland

Rysslands beslut att angripa Ukraina kommer att mötas av hårda sanktioner från väst. Det är en signal om att väst kommer att utesluta ryska banker från Swift-systemet, vilket skulle vara ett hårt slag mot den ryska ekonomin och leda till betydande energichocker i Europa.

Högre energipriser och ekonomisk förtroendekris kommer att förvärra stagflationsoron i euroområdet och utgöra en utmaning för ECB. Hårda sanktioner mot Ryssland kommer att innebära en betydande risk för ökade priser av både olje- och gaspriser samt för vissa metaller och vete.

Läs mer i Danske Banks marknadskommentar (på engelska).