Med vårblommorna kommer också drömmen om en egen gård

Danske Bank har samlat sina bästa råd inför gårdsköpet i tre nya kortfilmer för att förenkla resan mot drömgården. I Danske Banks första film ”Hitta rätt gård” visar Emma Frödå och Johan Freij på Danske Bank Skog & Lantbruk hur man går till väga för att hitta sin drömgård.

https://youtu.be/j88XuAixP8Y

I den andra filmen, ”Värdet på gården”, berättar Johan och Emma om hur man gör en så kallad ”á la carte värdering” av gården där man värderar de olika delarna bostadshus, ekonomibyggnader, skog, åker och betesmark var för sig.

https://youtu.be/kCfdFeInGx8

I den tredje filmen, ”Ekonomin vid gårdsköpet”, visar Johan och Emma hur man ska tänka kring ekonomin inför köpet och vilken hjälp man kan få av olika experter.

https://youtu.be/jyF3gpJRLNY?list=PLqfSe_lrSX1nwV9x8t3zhqLX50kOQY53b

Köp av en gård innebär att man köper ett företag, vilket i sin tur innebär att köparen har hela ansvaret för att göra en detaljerad ekonomisk kalkyl. Ett viktigt råd är att köparen avsätter ordentligt med tid för att göra likviditetsanalysen där kostnader och intäkter noga uppskattas både för själva förvärvet men även hur driften kommer att se ut långsiktigt. Emma berättar att det är viktigt att ta ställning till hur mycket man vill göra själv på gården och vilket arbete som måste lejas ut:

”Större kostnader kan handla om maskininköp om man tänkt bruka jorden själv eller skogsvårdskostnader för att sköta skogen. Många väljer att ta hjälp vid avverkning av skogen medan röjning och plantering ofta är enklare och roligare att klara på egen hand. Intäkter kan handla om arrende för åkermark eller intäkter från skogsavverkningar”.

Emma och Johan går också igenom hur själva budgivningen praktiskt brukar gå till när man är redo att lägga ett bud på drömgården.

De tre kalkylerna
Inför ett lyckat gårdsköp råder Danske Bank köparen att noga arbeta igenom tre kalkyler:
• Livskalkylen, som handlar om varför man ska köpa gården.
• Den ekonomiska kalkylen, med en á la carte- värdering för byggnader, skog och åkermark samt genomgång av intäkter och kostnader där man tar hänsyn till renovering, underhåll och långsiktig drift.
• Skattekalkylen, som innebär att en gårdsköpare behöver sätta sig in i vad det innebär att beskattas som näringsidkare.

Danske Bank har mångårig erfarenhet av att hjälpa både säljare och köpare av skogs- och lantbruksfastigheter över hela landet. Liknande frågor om vad man bör tänka på och vilka fallgropar man bör undvika, återkommer ofta.

Vill du bli kontaktad och prata mer om hur du ska gå tillväga vid ett gårdsköp eller se besök oss här för att veta mer om vår expertis inom skog & lantbruk.