Nordic Summit 2020: Kraftigt fall i investeringar i energisektorn

Corona-krisen har lett till minskade investeringar i energisektorn med nästan 20 procent. Oljesektorn är hårdast drabbad. Har betydelsen av oljesektorns roll i den globala ekonomin nu peakat? Investeringarna i förnybara energikällor har varit konstant under krisen men ligger fortfarande långt under de nivåer som krävs för att nå de globala klimatavtalens mål.

Tim Gould vid The International Energy Agency presenterade sin analys av den globala energisektorn vid Danske Bank Nordic Summit.

Mot bakgrund av COVID-19 har Danske Banks nordiska toppmöte (Danske Bank Nordic Summit) förvandlats från ett fysiskt evenemang till en rad webbseminarier. Alla sessioner och talare fokuserar på den aktuella COVID-19-pandemin och delar sina perspektiv på pandemins konsekvenser för den globala ekonomin:

  • Sveriges tidigare statsminister, Carl Bildt, delar ett internationellt perspektiv på de politiska och ekonomiska konsekvenserna av COVID-19. LÄNK
  • Finlands tidigare statsminister, Alexander Stubb, kommenterar EU’s hantering av Corona-krisen och hur krisen kommer påverka ekonominerna i EU-länderna framöver. LÄNK
  • Richard Baldwins webinar om hur våra framtida jobb ser ut i en mer automatiserad och digitaliserad värld post-Corona. LÄNK
  • Fiona Reynolds, VD för Principles for Responsible Investment (PRI), delar sin syn på omställningen till en mer hållbar ekonomi efter Corona. LÄNK
  • Jacob Funk Kirkeegard från tankesmedjan Peterson Institute for International Economics förklarar hur COVID-19 kommer påverka utfallet i det kommande amerikanska presidentvalet. LÄNK