Krisplan för att minska ryskt oljeberoende

Med start nästa månad kan rysk oljeexport minska med 2,5 miljoner fat per dag. Internationella energimyndigheten (IEA) uppmanar medlemsländer att införa restriktioner för att minska effekterna av oljekrisen.

Ryssland är en av världens största oljeexportörer. På grund av restriktioner och bojkott mot rysk oljeindustri kan tillgången till olja minska med 2,5 miljoner fat per dag. För att balansera efterfrågan på olja har IEA tagit fram en tiopunktslista. Målet är att reducera global efterfrågan med 2,7 miljoner fat olja per dag.

I veckan (v12, 2022) presenterar IEA sin lista till EU’s energiministrar som en del av planen för att förekomma en energikris.