Kunderna ger Danske Bank högst betyg i Sifo/Kantars undersökning

I dagarna kom resultatet av Sifo/Kantars löpande undersökning Prospera som är en viktig temperaturmätare för hur storkunder och institutionella kunder värderar bankerna i Sverige och Norden. Den här gången genomfördes undersökningen mitt i stormens öga, när valutamarknaderna var mycket volatila och osäkerheten extremt stor i marknaderna. Danske Bank fick högst betyg av kunderna.

-Att vi rankas högt i en turbulent tid är ett tecken på att vår rådgivning, analys och specialistkompetens kommer till sin rätt, säger Christian Törnqvist, Head of Institutional FX Sales Sweden.

Undersökningen görs löpande inom ett brett antal finansiella områden och speglar hur kunder graderar bankernas produktutbud, prissättning, rådgivning och specialistkompetens. Danske Bank får genomgående höga betyg av kunderna i undersökningen.

-Pris är alltid en viktig parameter, problemet vi såg under den värsta coronakrisen var att likviditeten i marknaden blev avsevärt sämre och vi satsade hårt på att behålla den bästa möjliga prisbilden mot kunderna vilket vi nu fått ett kvitto på att vi lyckades med.  Vi märker också att kunderna efterfrågar mer kvalificerad rådgivning och riskanalys när det råder en så komplex marknadssituation som vi har sett under krisens inledande månader, det har varit en fördel för banken där vi satsat på spjutspetskompetens inom dessa områden, avslutar Christian.

Valutaoron kommer fortsätta prägla marknaderna även under hösten med de osäkerheter som råder trots att Centralbankerna agerat kraftfullt och mildrat effekterna av krisen.